Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÄSA Svenska

Skapad 2011-08-18 09:22 i Lokala Unikum Ansvariga Hudiksvall Hudiksvall
Planering av läsförståelsemoment samt bedömningsmatris för läsförståelse.
Grundskola 7 – 9
...

Innehåll

Syfte och arbetsgång:

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska få träning i att utveckla sin läsförståelse av både fakta- och skönlitteratur: olika sätt att läsa på beroende på syftet med läsningen osv.

Kursens innehåll:

Genomgångar av olika sätt att läsa, t.ex. översiktsläsning och djupläsning. Arbete i lärobokens avsnitt LÄSA. Läsning av antologiavsnitt samt besvarande av frågor till textens innehåll.

DETTA KOMMER VI ATT BEDÖMA:

Din förmåga att anpassa läsningen till syftet Din förmåga att redogöra en texts innehåll

Uppgifter

  • Studieboken s.21-36 LÄSA

Matriser

Läsförståelse

Läsa & Förstå ~ Skönlitteratur och Faktatext

Behöver förbättras
Godtagbart
Bra
Utmärkt
Innehåll
¤ Du har svårt att läsa text anpassad till Din ålder på egen hand. ¤ Endast en del av innehållet kan återges.
¤ Du kan i någon grad läsa text anpassad till din ålder på egen hand. ¤ Det viktigaste av innehållet kan återges.
¤ Du kan läsa text anpassad till din ålder, samt även text för vuxen ålder, på egen hand. ¤ Innehållet kan återges sammanhängande.
¤ Du kan läsa olika sorters text på egen hand. ¤ Du kan återge innehållet sammanhängande samt även förklara texten för någon annan.
¤ Du har svårt att svara på frågor där svaren finns i texten.
¤ Du kan svara på några frågor där svaren finns i texten.
¤ Du kan svara på de flesta frågor där svaren finns i texten, samt kan till viss del läsa mellan raderna.
¤ Du kan svara på alla frågor där svaren finns i texten och du kan läsa mellan raderna.
Reflektion
¤ Ingen reflektion och få eller inga jämförelser görs.
¤ Försök till jämförelse/reflektion görs, till exempel till egen erfarenhet eller något du har sett, läst eller hört.
¤ Jämförelse och/eller reflektion görs. Någon parallell kan påvisas till egen erfarenhet, eller något Du sett, läst eller hört. Du kan dra slutsatser.
¤ Du reflekterar över textens innehåll, drar paralleller och/eller gör jämförelser. Du drar slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: