👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatzoner

Skapad 2011-08-18 11:41 i Tullbroskolan Falkenberg
Gemensam LPP-mall för de obligatoriska skolformerna i Falkenbergs kommun.
Grundskola 7 Geografi

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Arbetsområdet går ut på att ge en inblick i hur det ser ut på olika platser på vår planet, orsaker till och konsekvenser av det samt hur människor, djur och växter anpassar sitt sätt att leva utifrån yttre förutsättningar

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Kunskaper:

 • Veta vilka klimatzoner jorden består av
 • Skillnaden mellan väder och klimat
 • Orsaker till varför olika klimatzonerna uppkommer
 • Konsekvenser för växter, djur och människor beroende på vilken klimatzon man bor i

Förmåga:

 • Se likheter och skillnader
 • Förstå orsaker bakom ett fenomen
 • Förstå konsekvenser av människans handlande

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer ta upp:

1) Klimatzonerna 2) Skillnaden mellan väder och klimat 3) Orsaker till varför olika klimatzonerna finns 4) Konsekvenser för växter, djur och människor beroende på vilken klimatzon man bor i

Arbetsformer:

1) Klassgenomgång

2) Film

3) Skriftligt inlämningsarbete

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kunskaper:

 • Veta vilka klimatzoner jorden består av
 • Skillnaden mellan väder och klimat
 • Orsaker till varför olika klimatzonerna uppkommer
 • Konsekvenser för växter, djur och människor beroende på vilken klimatzon man bor i

Förmåga:

 • Se likheter och skillnader
 • Förstå orsaker bakom ett fenomen
 • Förstå konsekvenser av människors handlade

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Bedömningsmatriser för "lärande"

--->
--->
--->
--->
Kreativitet
Behöver mycket stöd för att driva arbetet framåt.
Löser med viss hjälp enklare problem och driver delvis arbetet framåt.
Löser oftast problem och driver arbetet framåt.
Löser problem som uppstår och driver självständigt arbetet framåt.

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Samarbete
Behöver stöd i att ta till sig andras idéer och åsikter.
Kan ta till sig andras idéer och åsikter (genom ex. lyssnande)
Kan ta till sig andras idéer och åsikter samt utrycka sina .
Kan ta till sig andras idéer och åsikter, uttrycker sina egna samt reflekterar, ger förslag på lösningar för allas bästa.
Självständighet
Behöver hjälp i att ta beslut.
Kan i vissa situationer ta egna beslut.
Tar egna beslut och överväger resultatet.
Tar egna beslut och överväger resultatet, för att öka kvalitén.

Ge
Bedömningsmatris för faktatext i SO/NO år 4-6

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
FAKTA
Urval
Behöver handledning med att välja ut relevant fakta
Väljer självständigt ut fakta men har svårt att skilja på vad som är relevant för uppgiften.
Faktaurval finns med för sammanhanget relevant ämnesanknytning
Språk/struktur
Skriver av originaltexten
Omformulerar vissa ord och uttryck
Följer strukturen men använder egna formuleringar
Använder eget språk och struktur
Beskriva/ förstå
Behöver handledning för att få med begrepp
Använder enstaka begrepp utan förklaringar
Använder begrepp med bristfälliga förklaringar
Använder och förklara för sammanhanget enkla begrepp
Jämförelse
Behöver handledning för att göra jämförelser
Staplar likheter och skillnader
Beskriver likheter och skillnader
För ett jämförande resonemang utifrån likheter och skillnader
Slutsatser
Slutsatser saknas
Kan motivera sina slutsatser med hjälp av handledning
Kan motivera sina slutsatser