Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek och samlevnad

Skapad 2011-08-18 14:59 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Kärlek, sex och samlevnad i åk 8. Ett arbetsområde i biologi, religion och samhällskunskap.
Grundskola 8 Samhällskunskap Religionskunskap

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Arbetsområdet Kärlek och Samlevnad

En tonåring funderar mycket kring sin identitet och den egna personens relation till andra. En av dessa många tankar kretsar kring kärlek och sexualitet. Under några veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet ”kärlek,sexualitet och samlevnad”. De ämnen som ingår i arbetsområdet är religion, samhällskunskap och biologi. I ämnena biologi, religion och samhällskunskap kommer vi att arbeta med en baskurs som utgör grunden för en egen fritt vald fördjupning.

Syfte

Centralt innehåll

Mål för arbetsområdet

Du ska kunna könsorganens anatomi och funktion. - Du ska kunna hur befruktning, fosterutveckling och barnafödsel går till. - Du ska kunna känna till olika preventivmedel. - Du ska känna till några könssjukdomar. - Du ska känna till olika sexuella läggningar. - Du ska veta var du kan få hjälp och rådgivning kring sex och samlevnad. - Kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt för andras synpunkter och för olika samlevnadsformer

Du ska kunna regler för giftermål, abort och skilsmässa i Sverige - Du ska veta hur man ser på giftermål, abort och skilsmässa inom olika religioner

Du ska visa förståelse för hur olika traditioner i vårt samhälle kan påverka individens normer och värden. - Du ska kunna reflektera över hur människors samliv skiftar utifrån kön, social och kulturell bakgrund.

Arbetsgång

Arbetsgång

Du arbetar på So/ No – tid med baskursen genom att se på filmer, diskutera, ställa frågor och anteckna vid genomgångar. Efter baskursen får du möjlighet att fördjupa dig i en egen vald frågeställning.

Bedömning

Nedan finns en specifik matris för arbetsområdet gällande för religionsämnet och i samhällskunskap. Du bedöms under lektionstid och i ditt fördjupningsarbete. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9

Matriser

Re Sh
Kärlek och samlevnad

Rubrik 1

Kärlek, sex och samlevnad
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Du har kunskap om en del av de regler som gäller I Sverige för giftermål, abort och skilsmässa. Du har vissa kunskaper om hur man inom olika kulturer ser på kärlek, sexualitet och äktenskap. Du kan dessutom förklara några viktiga ord och begrepp inom äktenskap och skilsmässa.
Du har goda kunskaper om de regler som gäller i Sverige för giftermål, abort och skilsmässa. Du har goda kunskaper om hur man inom olika kulturer ser på kärlek, sexualitet och äktenskap. Du kan dessutom förklara flera viktiga ord och begrepp inom äktenskap och skilsmässa.
Du har mycket goda kunskaper om de regler som gäller i Sverige för giftermål, abort och skilsmässa. Du har mycket goda kunskaper om hur man inom olika kulturer ser på kärlek, sexualitet och äktenskap. Du kan dessutom tydligt förklara några viktiga ord och begrepp inom äktenskap och skilsmässa.
Förståelse
Du visar viss förståelse för hur traditioner inom någon kultur vad gäller kärlek och sexualitet kan påverka personers sätt att tänka kring kärlek och samlevnad.
Du visar god förståelse för hur traditioner inom olika kulturer vad gäller kärlek och sexualitet kan påverka personers sätt att tänka kring kärlek och samlevnad. Du kan dessutom ange exempel på detta.
Du visar god förståelse för hur traditioner inom flera kulturer vad gäller kärlek och sexualitet kan påverka personers sätt att tänka kring kärlek och samlevnad. Du kan dessutom ange flera exempel på detta.
Analys
Du kan jämföra och se likheter och skillnader mellan några kulturer vad gäller synen på kärlek, sexualitet och samlevnad.
Du kan jämföra och se likheter och skillnader mellan olika kulturer vad gäller synen på kärlek, sexualitet och samlevnad.
Du kan jämföra och se likheter och skillnader mellan flera kulturer vad gäller synen på kärlek, sexualitet och samlevnad. Du använder dig dessutom av viktiga begrepp i dessa jämförelser
Värdering
Du kan uttrycka en del av dina tankar och åsikter kring människors sätt att förhålla sig till kärlek, sexualitet och samlevnad. Du använder dig till liten del av dina kunskaper inom området
Du kan uttrycka och argumentera för dina tankar och åsikter kring människors sätt att förhålla sig till kärlek, sexualitet och samlevnad. Du använder dig av dina kunskaper inom området. Du har förmåga att se företeelser ur olika synvinklar.
Du kan tydligt uttrycka dina tankar och åsikter kring olika människors sätt att förhålla sig till kärlek, sexualitet och samlevnad. Du har goda och välgrundade argument för dina åsikter och du använder dig i argumentationen av dina kunskaper inom området.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: