Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, decimal- och procenttal samt sambanden dem emellan

Skapad 2019-05-09 14:05 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola 4 Matematik
Du kommer under detta arbetsområde bl.a. att få träna dig på att läsa av och ange bråk. Du kommer också få träna dig på att koppla samman bråk med decimal- och procenttal.

Innehåll

Mål

Då vi arbetat med detta arbetsområde skall du:

 • kunna läsa av och ange bråk samt kunna storleksordna dem.
 • kunna koppla samman bråk med procenttal samt kunna skriva dem som decimaltal, t.ex. 1/4 = 25% = 0,25.
 • känna dig säker på positionssystemet, d.v.s. veta vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas för, t.ex. att siffran 4 i talet 12,34 är värd 4 hundradelar.
 • kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal m.h.a. skriftliga räknemetoder.

Undervisning

Du kommer att få träna dig genom att:

 • delta i genomgångar under matematiklektionerna.
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet på egen hand och tillsammans med en eller ett par kamrater.
 • träna på olika övningar på bl.a. elevspel.se och Nomp i din Chromebook.
 • arbeta laborativt med pedagogiskt material kopplat till arbetsområdet.
 • delta i lekar och praktiska övningar inne och ute.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga genom att:

 • se och höra dig delta i övningar och samtal inom arbetsområdet.
 • du kommer att få göra ett mindre prov i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: