Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Borgen 4b Kap 9 Bråk

Skapad 2019-05-09 15:14 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
När du har arbetat med det här kapitlet ska du -kunna läsa och skriva bråk, t.ex 1/2, 1/4, 1/5, 1/10 2/3, 5/6 och 3/8 -kunna avläsa bilder av bråk -veta hur många delar det går på en hel -kunna storleksordna bråk

Innehåll

När du arbetat med det här området ska du

 • kunna läsa och skriva bråk
 • kunna avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • kunna storleksordna bråk

 

Viktiga fakta och begrepp

 • hel
 • halv
 • tredjedel
 • fjärdedel
 • femtedel
 • sjättedel
 • åttondel
 • tiondel
 • störst bråk
 • minst bråk

Du kommer utveckla dina kunskaper genom

 • faktainhämtning
 • räkneuppgifter
 • problemlösning
 • grupparbeten

Detta ska bedömas

 • Fakta - dina faktakunskaper
 • Förståelse - hur väl du förstår sambandet mellan skolämnet och vardagen
 • Färdighet - hur du använder dina kunskaper i t.ex. diskussioner
 • Förtrogenhet - hur väl du kan se samband och dra egna slutsatser

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med materialet Matte Borgen 4b

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där det är viktigt att du är med och diskuterar tankesätt och lösningsmetoder.

 • Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken.

 • Du gör praktiska övningar som är kopplade till de konkreta målen, t.ex. spel.

 • Efter avslutat kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar vilket av de två spåren (det röda eller det blå) du ska arbeta vidare med.

 • Arbetet avslutas med en provräkning.

 • Du ska utföra diagnosen med godkänt resultat. Du ska delta i diskussioner och genomgångar med klassen.

 

 Du bedöms efter

 • din delaktighet på lektioner
 • arbeten
 • läxor
 • prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: