Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige Åk 4

Skapad 2019-05-09 16:01 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 4 Historia Geografi Svenska
Vi skall arbeta med Sveriges geografi och titta närmare på våra 25 landskap. Vi skall se vilka naturtyper vi har i Sverige, samt vilka näringar som finns här. I detta arbete kommer vi också att beröra miljöfrågor, samt prata om hur gränser och natur har sett ut genom historien.

Innehåll

Syfte (Nationella mål)

Centralt innehåll

Så här skall vi arbeta

Vi kommer att arbeta i vår So bok  där alla får vara med att skriva om landskap, enligt givna instruktioner. Vi kommer att prata om varandras texter för att kunna bearbeta och utveckla dem.

Vi ser på filmer och diskuterar och läser om Sveriges geografi på Internet och i böcker.

Vi kommer att ha lektioner kring begrepp som väderstreck, naturtyper, näringar, kretslopp samt kring Sveriges geografi genom historien och hur användandet av naturen påverkar miljön.


Vi kommer att öva på Sveriges karta t ex namnen på landskapen, de största städerna, sjöarna och haven som omger Sverige. Detta övar vi på i vår arbetsbok, genom frågesport på datorn, Sverige pussel, Sverigespel.

Vi kommer ha ett litet förhör på en del av det vi har gått igenom, för att se om vi behöver läsa mer kring något.

Bedömning - Detta skall eleverna kunna

När vi har arbetat färdigt skall eleverna:

 • Känna till namn och placering på de flesta av Sveriges landskap, samt de största städerna, sjöarna och de omgivande haven
 • Kunna redogöra för vilka naturtyper som finns i Sverige
 • Kunna hantera en karta
 • Kunna de fyra väderstrecken
 • Ha skrivit en faktatext om varje landskap och namngivit platser i landskapet.
 • Ha deltagit i muntliga diskussioner kring temat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: