Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chemical Brothers....and Sisters Fö 7 vt19

Skapad 2019-05-09 19:38 i Förslövs skola F-9 Båstad
När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola 7 – 9 Kemi

Allt omkring dig - och även du själv - är skapad av en samling kemiska ämnen. Kemin är äran om hur dessa kemiska ämnen har blandats för att skapa allt detta. Men kemi är också läran om hur man kan skilja olika ämnen åt eller sätta samman dem så att helt nya ämnen bildas. 

Innehåll

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:


Vid de systematiska undersökningarna visar du förståelse för vad som är beroende och oberoende variabel i en undersökning.

Du visar att du kan arbeta säkert genom att du kan och följer skyddsreglerna samt visar förståelse för varningssymbolerna.

Du kan beskriva Atommodellen (Bohrs) genom att muntligt förklara och/eller rita dem.

Du ska också kunna ange några grundämnen och kemiska beteckningar.

Du visar att du kan beskriva kemiska reaktioner med kemins formelspråk.

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:


Vi kommer att arbeta praktiskt med systematiska undersökningar under detta arbetsområdet. Dels för att undersöka olika ämnens egenskaper men också för att lättare förstå olika begrepp och modeller.

Efter varje genomförd undersökning använder vi resultaten för att skriva en rapport där vi beskriver vår slutsats och tränar oss i att använda aktuella begrepp och modeller.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Vi kommer vi att bedöma dina kunskaper om materian och hur väl du kan förklara och beskriva olika kemiska sammanhang med tex kemins språk.

Vi kommer att bedöma din förmåga att genomföra systematiska undersökningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: