Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

verksamhets besök 28/5

Skapad 2019-05-10 06:59 i Vallmon förskola Flen
Förskola
Förståelse för enkel teknik. Väcka barnens intresse och nyfikenhet.

Innehåll

Besök: Tisdag 28/5 på fm. Av Tina och Maria.

Ansvarig: Kamela,Jenny,Ramona

Barngrupp: Hela barngruppen uppdelad vid tre bord. Ålder: 1-3 år.

Material: Formpussel, magnetiska former, ringar med olika färger att trava på varandra.

Nulägesbeskrivning: Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet för olika färger och former.

Vi delar in barnen i tre grupper, låter barnen ha sina bestämde platser vid matbordet för att de känner sig vana och trygga med det.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: