Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slutarbete i Fysik; Krafter & Kärnfysik

Skapad 2019-05-10 11:34 i Alléskolan Lerum
Grundskola 9 Fysik
Vi avslutar årskurs nio med att läsa resterande fysikområden på grundläggande nivå. Ni som önskar visa mer har möjlighet att visa era kunskaper på högre nivå.

Innehåll

Mål för arbetet

Inom arbetsområdet krafter och rörelse ska vi lära oss:

 • Kraft
 • Dynamometer
 • Kraftpilar
 • Friktion
 • Tyngdkraft
 • Luftmotstånd
 • Motkraft
 • Tyngdpunkt
 • Stödyta
 • Tryck (fasta material, vätskor/gaser)
 • Om kraftpilar och hur de används
 • Hur tyngdkraft och massa hör ihop
 • Vad som påverkar friktionskraften
 • Tröghet
 • Att massa har en egenskap, tröghet (kopplat till trafiksäkerhet)

Fysik Direkt sidorna 110-119, 129-130

 

Inom arbetsområdet atom- och kärnfysik ska vi lära oss

 

 • Elementarpartiklar
 • Isotop
 • Radioaktivitet
 • Olika sorters ljus – färger och strålning
 • Olika sorters strålning (partikelstrålning: alfastrålning, betastrålning) 
 • Halveringstid
 • Fission
 • Fusion
 • Hur vi utnyttjar radioaktivitet: Inom medicin, kol-14 metoden, radonmätningar, kärnvapen och kärnkraft.

 

Kompendie med fakta och instuderingsuppgifter

Fysik Direkt sidorna 188-207


Arbetsgång

Genomgångar

Filmer

Arbetsblad

Ev liten egen fördjupnig

Bedömning

Ni bedöms hur väl ni klarar av att förklara och använda begrepp och visar samband. Detta gör ni på ett prov v 21

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: