Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2019-05-10 13:45 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Bondgårdens djur och deras familjemedlemmars namn. Bondgårdens roll i samhället och arbetsförhållanden. Bondgården som matleverantör.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska Teknik SO (år 1-3)
Under ett antal veckor utgår vi från vad den skånska myllan bringar för mat till våra bord. Vi tar avstamp i bondgården och dess djur. Vi studerar vad djuren och växtriket ger oss för föda, vilka maskiner bonden använder, hur jordenbruket utvecklats över tid, vad som kännetecknar ett hållbart lantbruk och vilken betydelse lantbruket har för vår livsmedelsförsörjning.

Innehåll

Syfte - varför ska vi lära oss om bondgården? 

 • Vidga vår kunskap om närsamhället samt öka förståelsen för vad jordbruk och ett hållbart samhälle betyder för oss människor. 

Detta kommer vi att göra/arbeta med: 

 • vi startar upp temat med att göra en tankekarta över det som eleverna redan kan.
 • vi tittar på filmer om bondgårdsdjuren, grödorna, maskinerna och livet på bondgården i allmänhet.
 • vi läser, lyssnar och pratar om livet på bondgården.
 • vi pratar om vad ett ekologiskt lantbruk är och lyfter resurs- och hållbarhetsfrågor.
 • vi pratar om självförsörjning.
 • vi arbetar med stencilmaterial.
 • vi arbetar enskilt, i par och i grupp.
 • vi skriver fakta och gör anteckningar om djuren.
 • vi undersöker olika typer av spannmål och andra råvaror.
 • vi besöker en 4H-gård.
 • vi dokumenterar vårt arbete.
 • vi avslutar med ett quiz och en utvärdering.

Detta kommer vi att bedöma:

 • din förmåga att lyssna och återberätta det du hört
 • din förmåga att redovisa fakta
 • din förmåga att reflektera över livet på en bondgård
 • din förmåga att på ett grundläggande sätt kunna förklara vad ett ekologiskt lantbruk är
 • din förmåga att på ett grundläggande sätt kunna resonera kring livsmedelsförsörjning

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: