👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildspråk 6-9

Skapad 2019-05-10 19:22 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Bild
Uppgiften är att berätta med hjälp av bilder. Du ska försöka förmedla känslor, tankar eller idéer.

Innehåll

1 v

Så här kommer vi att arbeta:

1. Välj något som du vill förmedla (se förslagen nedan)
2. Leta rätt på en blid som du tycker passar till din tanke (använd länkarna nedan)
3. Kopiera och klistra in bilden i en googlepresentation (en bild/"slide")
4. Klistra in bildens webbadress under bilden
5. Skriv något till varje bild som förklarar hur du tänkt.

Förslag:
En jobbig känsla
En skön känsla
En plats där du mår bra
En person som du tycker om
Att vara själv/ensam
Att vara tillsammans med någon/några
Att ha makt
Att känna sig maktlös
Hur du känner dig just nu

Uppgiften ska var klar och inlämnad slutet av lektionen!

Du får bara använda nedanstående länkar för att söka bilder. Du måste ALLTID kolla så att du får använda bilden. Du måste ALLTID redovisa källan med en länk. ÄVEN NÄR DET STÅR ATT DET INTE BEHÖVS FÖR JAG BEHÖVER VETA VAR DU HITTAT BILDEN.

Bedömningsaspekter:
Om bildspråket är enkelt eller välutvecklat.
Om dina resonemang kring bilderna är enkla eller välutvecklade.
Om du kan visa din förmåga vid ett fåtal eller vid flera tillfällen. (MINST 3 bilder för att ha en chans att få godkänt.)
Om du kan presentera dina bilder snyggt och korrekt i google presentationer (ange källa)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
Bildspråk

Uppvisar ännu inte grundläggande förmågor.
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket god förmågor
Utveckla idéer
Val av budskap Val av bild Formulering i text På ett självständigt sätt och med en unik idé
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Presentera bilder med anpassning till syfte och sammanhang
Den färdiga presentationen Koppling till uppgiften Färg och form, bild, text
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Tolka, resonera, koppla
-Ytliga eller fördjupade koppling - Exempel - Flera perspektiv - Resonemangskedjor
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter.