Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet och Livsfrågor åk 8 ny

Skapad 2019-05-10 20:24 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 8 Religionskunskap
Vem är jag? i detta ämnesområde så kommer du lära dig om identitet och livsfrågor

Innehåll

Vem är jag?

Målet med kursen är att fundera kring vem du är, vilken identitet har du och varför är du på ett visst sätt?

På vilket sätt påverkas du av andra människor, miljöer, religioner, intressen etc.

Vad är en livsfråga och hur skildras livsfrågor i populärkulturen.

 

Undervisningens innehåll

Undervisningen kommer bestå av föreläsningar, enskilda och gemensamma övningar, arbetsblad och information kopplat till boken.

Sidhänvisningar och länkar till digitala föreläsningar finner ni nedan. Alla inlämningar och lektionsmaterial som du behöver kommer finnas på klassens Classroomsida.

 

Examination

Två inlämningar via Google Classroom se betygsmatrisen för att veta vad som krävs för respektive betygsnivå. 

 

 Planering åk 8 vt19

 

 

 

Tisdag

Onsdag

Torsdag

v.11

8a

Klassbyte 8b Hi

USA blir stormakt

s.426-431

USA blir stormakt

s.432-435

s.436-443

v.12

Gymnasieinfo

Maktkamp i Sverige

s.446-448

Maktkamp i Sverige

s.449-451

v.13

Introduktion Första världskriget

456-459

Första världskriget

s.460-461

Genomgång

Första världskriget

s.462-464

v.14

Första världskriget

s.465-467

Första världskriget

Repetition s.468-469

Prov Genomgång första världskriget

v.15

källkritik

 

Övning källkritik

Uppföljning 1vk

v.16

Påsklov

Påsklov

Påsklov

v.17

Identitet och livsfrågor 8a

Temaområde: Vem är jag?

Identitet och livsfrågor

 

Identitet och livsfrågor

 

Identitet och livsfrågor 8a

Temaområde: Vem är jag?

Identitet och livsfrågor

Föreläsning

inlämningsuppgift identitet, eget arbete uppg 1.

s.266-279

v.18

Identitet och livsfrågor

Föreläsning

inlämningsuppgift identitet, eget arbete uppg 1.

s.266-279

Livsfrågor

 

Livsfrågor

Hur skildras livsfrågor i populärkulturen? Inlämningsuppgift 2.

s.266-279

 

v.19

Livsfrågor

Hur skildras livsfrågor i populärkulturen? Inlämningsuppgift 2.

s.266-279

 

Livsfrågor

Hur skildras livsfrågor i populärkulturen? Inlämningsuppgift 2.

s.266-279

 

Livsfrågor

Hur skildras livsfrågor i populärkulturen? Inlämningsuppgift 2.

s.266-279

 

v.20

Identitet och livsfrågor 8b

Temaområde: Vem är jag?

Identitet och livsfrågor

Identitet och livsfrågor 8b

Temaområde: Vem är jag?

Identitet och livsfrågor

Föreläsning

inlämningsuppgift identitet, intervju + eget arbete uppg 1.

s.266-279

Identitet och livsfrågor

inlämningsuppgift identitet, eget arbete uppg 1.

s.266-279

v.21

Livsfrågor

Hur skildras livsfrågor i populärkulturen? Inlämningsuppgift 2.

s.266-279

 

Livsfrågor

Hur skildras livsfrågor i populärkulturen? Inlämningsuppgift 2.

s.266-279

 

Livsfrågor

Hur skildras livsfrågor i populärkulturen? Inlämningsuppgift 2.

s.266-279

 

v.22

Livsfrågor

Hur skildras livsfrågor i populärkulturen? Inlämningsuppgift 2.

s.266-279

OBS, sista inlämningsdag!

 

Livsfrågor

 

Livsfrågor

 

v.23

skolavslutningsvecka

skolavslutningsvecka

skolavslutningsvecka

 

Identitet föreläsning

https://prezi.com/nikbpqlvctrv/identitet-vad-ar-det/

Livsfrågor föreläsning

https://prezi.com/mfgjchn8tjm7/livsfragor/

 

Matriser

Re
Identitet och Livsfrågor åk 8 matris

Kunskapskrav Religion 7-9

Lägg till Uppgift Läroplan Bedömningsmatris Matriser Kunskapskrav Religion 7-9 unikum × Redigera matris Rubrik Kunskapskrav Religion 7-9 unikum Matrisen har tilldelats till minst en elev. Om du gör ändringar i matrisen – exempelvis byter plats på aspekter eller ändrar text kommer dessa ändringar att omedelbart träda i kraft hos alla som har denna matris tilldelad. Detta gäller såväl din egen skola som andra skolor i kommunen och landet. Du kan inte lägga till och ta bort aspekter / nivåer i en tilldelad matris. Ny aspekt Ny rubrik Ny nivå
  • Re  7-9   Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  • Re  7-9   Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  • Re  7-9   Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  • Re  7-9   Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  • Re  7-9   Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  • Re  7-9   Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  • Re  7-9   Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  • Re  7-9   Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  • Re  7-9   Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
F
E
C
A
Resonera kring livsfrågor
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang
Resonera kring identitet
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: