Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

familjens och samhällets ekonomi åk 5 AB

Skapad 2019-05-12 16:54 i Dalabergsskolan Uddevalla
* Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. * Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Ekonomi handlar om pengar. Det kan handla om ekonomin för en person, för en familj eller för ett helt land. Ekonomi handlar om hur man skaffar, tar hand om och använder pengar och andra värdefulla saker.

Innehåll

Det här ska du lära dig

 • Du ska förstå hur ekonomin för ett hushåll fungerar.
 • Du ska förstå hur samhällets ekonomi fungerar.
 • Du ska förstå varför pengar är så viktiga.
 • Du ska veta vad det ekonomiska kretsloppet är.
 • Du ska förstå hur vår konsumtion påverkar vår gemensamma miljö.
 • Du ska förstå och kunna använda grundläggande ekonomiska begrepp

VIKTIGA BEGREPP 

 • inkomst
 • utgift
 • budget
 • lön
 • bidrag
 • konsumtion
 • varor och tjänster
 • räkningar
 • skatt
 • bidrag
 • låna
 • ränta
 • spara
 • stat, landsting, kommun

Undervisning

 • Vi ska arbeta med olika ekonomiska begrepp och titta på hur ett hushålls ekonomi kan vara uppbyggd.
 • Vi kommer att titta på hur samhällets ekonomi fungerar, och vilken betydelse skatter har och vad vi får för skattepengar genom exempel från verkligheten.
 • Vi tittar på "Här kommer kungen"- filmer som förklarar ekonomiska begrepp
 • Du ska delta i diskussioner.
 • Du ska undersöka och reflektera kring vad i vårt samhälle som är beroende av skattepengar.
 • Du ska fundera över pengars betydelse för en individ, en familj och ett samhälle.

Bedömning

I ett skriftligt prov samt i gruppdiskussioner kommer du att få visa din kunskap om områdets centrala frågor. Du får visa att du kan förklara områdets begrepp, kan jämföra med egna erfarenheter och kan se samband. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Ekonomi

Samhällsstrukturer och beslutsprocesser

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samband mellan strukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningar kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningar kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningar kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Elevnära samhällsfrågor

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
Uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: