👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering åk 4-6

Skapad 2019-05-12 19:09 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 6 Matematik Teknik
Stora delar av vår värld är uppbyggt kring koder och digitala instruktioner. Detta skapas genom programmering. Vad är då programmering? Och hur fungerar kod?

Innehåll

Syfte

Syftet är att du som elev ska få en inblick i hur programmering fungerar och få en bild av hur mycket runt omkring dig som styrs av kod.

Detta gör vi för att:

 • Du ska utveckla ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet
 • Du ska utveckla ett intresse för teknik
 • Du ska kunna ta dig an tekniska utmaningar
 • Du ska kunna använda specifika begrepp inom tekniken
 • Du ska kunna lösa problem med hjälp av tekniken

 

Mål

Detta kommer vi att utveckla:

 • Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar, i detta fall programmering/kodning.
 • Förmågan att upptäcka problem som kan lösas med hjälp av teknik.
 • Förmågan att hitta lösningar till problem som uppstår vid programmering.
 • Förmågan att använda begrepp och uttryck inom teknikområdet så som algoritm, sekvens, repetition, bugg.

 

Arbetssätt

På lektionerna kommer vi att utgå från Internetstiftelsens digitala lektioner i lektionspaketet ”Grunder i programmering för åk 4-6”. https://digitalalektioner.se/lektionspaket/grunderna-i-programmering-4-6/

I lektionspaketet ingår kortare filmer, diskussioner kring vad programmering är, olika programmeringsbegrepp samt att testa på både analog och digital programmering.

Den digitala programmeringen kommer att ske i Scratch. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du:

 •  löser olika problem i programmeringsprogrammen.
 •  förstår och kan förklara olika begrepp som du möter vid programmering som ex. algoritm, loop m.fl.

 

 

 

 

Matriser

Ma Tk
Programmering åk 6

Inte visat ännu
Jag har dessa kunskaper
Aspekt 1
Jag kan programmera med hjälp av program som scratch, dvs blockprogrammering
Aspekt 2
Jag känner till olika begrepp kopplade till programmering.