👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÖL från spannmål till flaska

Skapad 2019-05-13 08:41 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Dryckeskunskap
Syfte och Mål Att du utvecklar kunskaper inom arbetsområdet öl. Du ska också lära dig framställning, egenskaper och karaktärer på olika drycker.

Innehåll

 • Powerpoint " vad är öl?
 • Power point ölstilar
 • Macro och Microbryggerier och jämför olika bryggerier
 • Vi provar lätt/stark/alkoholfri/folköl
 • Besök på Systembolaget och fotar "vår öl"
 • Vi gör Memory spel
 • Ölprovning ev Horse and Hound

       

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kalla och varma drycker: deras råvaror, odlingsområden, ursprung, framställningsmetoder, karaktär, tillverkningsprocesser och användningsområde. Hur dessa faktorer påverkar slutproduktens kvalitet och pris.
  Dry  -
 • Tillverkning av vin, öl och spritdrycker.
  Dry  -
 • Serveringsmetoder för vin, öl och måltidsdrycker.
  Dry  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur olika drycker framställs och ska hanteras samt deras ursprung, karaktär och användningsområde.
  Dry  A
 • Eleven beskriver utförligt hur olika drycker framställs och ska hanteras samt deras ursprung, karaktär och användningsområde.
  Dry  C
 • Eleven beskriver översiktligt hur olika drycker framställs och ska hanteras samt deras ursprung, karaktär och användningsområde.
  Dry  E
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom området. I arbetet väljer och använder eleven med mycket gott handlag relevanta serveringsmetoder, redskap och utrustning. Resultatet är gott och eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och säkert.
  Dry  A
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom området. I arbetet väljer och använder eleven med gott handlag relevanta serveringsmetoder, redskap och utrustning. Resultatet är tillfredsställande och eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och säkert.
  Dry  C
 • Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom området. I arbetet väljer och använder eleven med visst handlag relevanta serveringsmetoder, redskap och utrustning. Resultatet är tillfredsställande och eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och säkert.
  Dry  E
 • Eleven använder efter samråd med handledare någon provningsmetod och beskriver utförligt och nyanserat olika faktorers påverkan på sinnena vid provning av drycker. Dessutom identifierar eleven med säkerhet olika drycker och bedömer deras kvalitet med nyanserade omdömen. Eleven utformar också efter samråd med handledare dryckeslistor.
  Dry  A
 • Eleven använder efter samråd med handledare någon provningsmetod och beskriver utförligt olika faktorers påverkan på sinnena vid provning av drycker. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet olika drycker och bedömer deras kvalitet med enkla omdömen. Eleven utformar också efter samråd med handledare dryckeslistor.
  Dry  C
 • Eleven använder i samråd med handledare någon provningsmetod och beskriver översiktligt olika faktorers påverkan på sinnena vid provning av drycker. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet olika drycker och bedömer deras kvalitet med enkla omdömen. Eleven utformar också i samråd med handledare dryckeslistor.
  Dry  E
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samarbetar med andra och använder med säkerhet fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Dry  A
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samarbetar med andra och använder med viss säkerhet fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Dry  C
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samarbetar med andra och använder med viss säkerhet fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Dry  E

Matriser

Dry
Arbetsområde ÖL

Arbetsområde öl

 • Dry  -   Kalla och varma drycker: deras råvaror, odlingsområden, ursprung, framställningsmetoder, karaktär, tillverkningsprocesser och användningsområde. Hur dessa faktorer påverkar slutproduktens kvalitet och pris.
 • Dry  -   Tillverkning av vin, öl och spritdrycker.
Bra
Här visar du på ett enkelt sätt att du har förstått hur man framställer öl. Dess karaktär. Vilka användningsområden det finns för drycken och vilket ursprung drycken har. översiktligt
Bättre +
Du kan mer utförligt beskriva hur man framställer drycker. och du kan berätta mer innehållsrikt om användningsområden för drycken. Dess karaktär. Vilket ursprung drycken har. Utförligt
Ännu Bättre++
Du kan på ett beskrivande och informativt sätt berätta hur man framställer drycken, och du kan också berätta mer innehållsrikt om användningsområdet av dessa drycker. Dess Karaktär. Vilket ursprung drycken har. Utförligt och nyanserat
Ny nivå
Tillverkning ursprung Användnings- Område. Karaktär
 • Dry  -
 • Dry  E
 • Dry  E
 • Dry  C
 • Dry  C
 • Dry  A
 • Dry  A
Här visar du på ett enkelt sätt att du har förstått hur man framställer öl. Dess karaktär. Vilka användningsområden det finns för drycken och vilket ursprung drycken har. översiktligt
Du kan mer utförligt beskriva hur man framställer drycker. och du kan berätta mer innehållsrikt om användningsområden för drycken. Dess karaktär. Vilket ursprung drycken har. Utförligt
Du kan på ett beskrivande och informativt sätt berätta hur man framställer drycken, och du kan också berätta mer innehållsrikt om användningsområdet av dessa drycker. Dess Karaktär. Vilket ursprung drycken har. Utförligt och nyanserat