Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energiteknik (ENEENE01)

Skapad 2019-05-13 10:12 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Energiteknik
Arbetsområde: Hela kursen. Examensmål: Efter examen från El och Energiprogrammet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserande produktionssystem, system för energi, miljö och vattenteknik, dator och kommunikationssystem, eller för att arbeta inom eldistribution samt installation Syfte och Mål: Undervisningen ska ge dej kunskap om att kunna utföra drift, underhåll och service av energitekniska anläggningar. Undervisningen ska även ge dej en förståelse av energianvändning på ett effektivt och hållbart sätt och om hur kretsloppet fungerar. Du kommer även få kunskaper om konventionella och alternativa energisystem samt möjligheten att utveckla ditt miljö och säkerhetstänkande.

Innehåll

Planering av arbetsområde/Förväntat resultat.

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

Steg 1

Grundläggande systemförståelse samt effektiv energihantering.

Lära om.

Steg 2

Energiinnehåll i olika typer av bränslen samt förnybara energikällor.

Lära om.

Steg 3

Energianvändning inom EU, lagar och bestämmelser samt säkerhetsföreskrifter.

Lära om.

Steg 4

Hur dom olika processerna går till för kärnkraft, vattenkraft, vindkraft samt solkraft.

Lära om samt göra studiebesök.

Steg 5

Måttsystem för energi och effekter samt förkortningar.

Lära om och göra beräkningar av energier och effekter.

Steg 6

Hur dom olika processerna går till för vattenrening och hur kretsloppet fungerar.

Lära om samt göra vattenfysikaliska experiment.

Steg 7

Hur miljön påverkas av människan.

Lära om.

Steg 8

Underhåll, kontroller, driftrutiner, energibesparande åtgärder av energiteknisk utrustning.

Lära om och göra protokoll för driftrutiner.

 

Studieteknik/Goda råd
Kom väl förbered dvs utvilad har ätit frukost och har allt material som krävs för lektionen.

Använd tiden i skolan väl och va uppmärksam så kommer det att gå bra.

Matriser

Ene
Energiteknik (ENEENE01)

Rubrik 1

 • Ene  -   Grundläggande systemförståelse inom tillämpliga energiområden samt effektiv energihantering.
 • Ene  -   Energiinnehåll i olika bränslen.
 • Ene  -   Förnybara energikällor: sol, vind, våg, värmepump, energigaser, biobränslen samt alternativa drivmedel för fordon.
 • Ene  -   Energianvändning inom EU.
 • Ene  -   Processkännedom om kärnkraft, vattenkraft, värmekraft, fjärrvärme och fjärrkyla.
 • Ene  -   Processkännedom om vattenrening för dricksvatten och förorenat vatten samt miljö- och kretsloppstänkande.
 • Ene  -   Hantering, montering, mätning och enklare underhåll av energiteknisk utrustning.
 • Ene  -   Säkerhetsföreskrifter inom energiområdet.
 • Ene  -   Måttsystem för energi och effekt samt enheter och förkortningar för energi och effekt.
 • Ene  -   Användning och skötsel av utrustning och verktyg.
 • Ene  -   Säkerhetstänkande och yrkesetik. Arbetsmiljö och ergonomi.
 • Ene  -   Lagar och andra bestämmelser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Jag kan redogöra…. hur olika energitekniska utrustningar och energitekniska systemlösningar är uppbyggda och dess funktion
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Jag kan redogöra…. egenskaperna för olika energikällor och bränslen samt energibärande medier
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Jag kan ……………. utföra med………... arbetsuppgifter med hänsyn till säkerhet, kvalitet och miljö i energitekniska anläggningar
i samråd med handledare visst handlag
efter samråd med handledare gott handlag
efter samråd med handledare mycket gott handlag
Ny aspekt
Jag kan…………….. utföra……………… arbetsuppgifter samt optimera, kontrollera driftrutiner och utföra energibesparande åtgärder i olika energianläggningar
i samråd med handledare med visst handlag
efter samråd med handledare med gott handlag
efter samråd med handledare med mycket gott handlag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: