👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande - Fixa och Trixa

Skapad 2019-05-13 10:37 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Skapa - fixa och trixa!
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3) Bild Matematik
Beskriv mål och plan med aktiviteten: När vi har skapande övar vi vår finmotorik, tålamod, "Trial and error metod", Ha roligt när vi skapar! Vi andvänder oss av olika material för att skapa.

Innehåll

VAD SKA ELEVEN LÄRA SIG, FÖRMÅ OCH FÖRSTÅ? (MÅLFOKUS

 Att lära sig att använda sin fantasi! Tänka, 

Lyssna och ta enkla instruktioner och fullfölja. 

Omsätta sina ideér till praktik. Det kanske inte alltid blir som man tänkt men det kan även till det bättre och sen kanske man måste justera för att det ska fungera. 

Vill inspirirera och väcka deras lust för att sedan få dem att vilja fortsätta att göra detta vid ett annat tillfälle. 

 

Skapa behöver inte vara med papper och penna utan att man kan använda sig av lego, plus plus, kappla allt som finns runt omkring. 

Ha roligt!

Pärla efter mönster.

HUR SKA VI GENOMFÖRA DET? (AKTIVITETSPLAN)

Använda sig av olika material! 

 

 

HUR VET VI ATT ELEVEN LÄRDE SIG DET VI TÄNKT? (UTVÄRDERING)

Genom att vi fullföljer det vi gör. 
När de kan visa sina alster.

Fråga eleverna vad de tyckte.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -