Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2019-05-13 12:28 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Geografi
Arbetsområde om Nordens länder och natur.

Innehåll

Vad du ska lära dig

Namn och läge på Nordens länder och områden.

Naturresurser som finns i Nordens länder.

Befolkningsmängd i Nordens länder och vilka orsaker som finns till det och vilka konsekvenser det ger.

Huvudstäder, andra stora städer, berg, hav och vattendrag i Nordens länder.

 

Så här ska vi arbeta

 

Lärarledda genomgångar

Arbetsbok och textbok (eget arbete)

Faktaserie (Geografens testamente - Norden)

 

Det här ska bedömas

Skriftligt prov

Grupparbete

Egen prestation 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
.

Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namngeografi
Namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter.
 • Ge  4-6
Du kan med viss hjälp några namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss hjälp placera ut några av dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, glaciär, vulkan, varma källor och fjordar.
 • Ge  4-6
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Jämförelse mellan de nordiska länderna
Du ska kunna göra jämförelser mellan de nordiska länderna
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska länderna. Med hjälp av dessa kunskaper kan du visa på någon skillnad och någon likhet mellan länderna.
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska länderna. Med hjälp av dessa kunskaper kan du visa på flera skillnader och likheter mellan länderna.
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska länderna. Med hjälp av dessa kunskaper kan du visa på flera skillnader och likheter mellan länderna och föra resonemang kring dessa.
Nordens naturlandskap
Du ska veta hur naturlandskapet ser ut i de olika nordiska länderna och vad de har för naturtillgångar.
 • Ge
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska ländernas naturlandskap. Du kan se vissa likheter och skillnader mellan de olika ländernas naturlandskap och beskriver enkla samband mellan naturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du har goda kunskaper om de nordiska ländernas naturlandskap. Du kan se likheter och skillnader mellan de olika ländernas naturlandskap och beskriver samband mellan naturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du har mycket goda kunskaper om de nordiska ländernas naturlandskap. Du kan se likheter och skillnader mellan de olika ländernas naturlandskap och beskriver samband mellan naturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Du formulerar dina beskrivningar med egna ord.
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: