Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris nationella provet åk 3 18/19, Matematik

Skapad 2019-05-13 13:52 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 3 Matematik
Bedömningsmatris utifrån skolverkets bedömningsanvisningar till nationella proven i Matematik åk 3 läsår 2018/2019

Innehåll

Bedömningsmatris skriven utifrån skolverkets bedömningsanvisningar för ämnesprov i nationella proven för matematik läsåret 2018/2019.

Uppgifter

Matriser

Ma
Bedömningsmatris nationella provet åk 3 17/18 Mattematik

Matematik

Delprovs resultat EN * ej nått kravnivån
Delprovs resultat N * N nått kvarvnivån
Delprov A
Delprov A: Problemlösning och att kommunicera och resonera kring uppgifter inom taluppfattning och tals användning . - Begreppsförmåga: Visar kunskap om olika begrepp i uppgiften som till exempel plus, summa, udda, addition - Kommunikationsförmåga: Deltar i samtalet kring uppgiften - Resonemangsförmåga: För och följer och/eller motiverar enkla resonemang kring uppgiften - Problemlösningsförmåga: Tolkar och/eller urskiljer likheter och skillnader mellan uttrycken i uppgiften För att nå krav nivån krävs att eleven uppfyller tre av fyra kriterier
Delprov B
Delprov B innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt Delprov B handlar om tals inbördes relation, positionssystemet, förståelse för räknesätten samt udda och jämna tal. Kravnivå 15 av 22 poäng
Delprov C
Delprov C: innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt I delprov c avses att pröva elevernas grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten. Kravnivå 11 av 16 poöng
Delprov D
Delprov D: innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt Delprov D handlar om tid, volym och att lösa enkla problem. Kravnivå 10 av 16 poäng
Delprov E
Delprov E: innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt Delprov E handlar om matematiska problem. Kravnivå: 10 av 16 poäng
Delprov F - F1
Delprov F1: innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt Delprov F handlar om att välja och använda skriftliga räknemetoder inom addition. Kravnivå: 7 av 10 poäng
Delprov F - F2
Delprov F2: innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt Delprov F handlar om att välja och använda skriftliga räknemetoder inom subtraktion. Kravnivå: 6 av 10 poäng
Delprov G - G1
Delprov G1: innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt. Delprov G avser att pröva grundläggande kunskaper om mönster, matematiska likheter, huvudräkning och likhetstecknets betydelse. Kravnivå 10 av 14 poäng
Delprov G- G2
Delprov G2: innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt Delprov G avser kunskaper kring algebra, taluppfattning och tals användning. Kravnivå: 9 av 12 poäng
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: