Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning (förskoleklass)

Skapad 2019-05-14 11:06 i Stadsskogenskolans fritidshem Alingsås
Vi pratar om och sorterar olika material.
Grundskola 2 Teknik SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Arbete med återvinning. Vart tar våra sopor vägen och vad händer med naturen om vi inte tar hand om den?

Innehåll

Våra Sopor:

 • Vad begreppet återvinning betyder.
 • Vi samtalar om hur och var vi slänger våra sopor.
 • Visar hur man sorterar material som ska slängas i skolans soprum.
 • Diskuterar vad som händer med vår natur om vi slänger skräp i den.
 • Hur kan vi göra och tänka för att få en bättre miljö?

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Prata om vad som händer med vår miljö om vi inte är rädda om den (människor, djur och växter).
 • Titta på olika filmer där de berättar om hur man sorterar på olika sätt.
 • Läsa sagor om miljön.
 • Lära oss var man slänger olika sorters skräp.
 • Plocka skräp på skolans skräpplockardag
 • Besöker skolans soprum.

Du visar vad du lärt dig genom att:

 

 • Du visar att du kan sortera sopor genom att placera rätt material vid rätt behållare.
 • Du vet varför vi sorterar .
 • Du ger exempel på vilka val du ska göra som är bra för naturen .
 •  Du ger exempel på vilka val du ska göra som är bra för naturen och förklarar varför de är bra.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Lgr11  -

Matriser

NO Tk SO
En sopas väg

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Sortera sopor
Du visar att du kan sortera sopor genom att placera rätt material vid rätt behållare. .
Du visar att du förstår skillnaden på vad som ska till en återvinningsstation och vad som ska till en återvinningscentral genom att placera olika föremål vid rätt station.
Sortera sopor
•Du vet varför vi sorterar.
Hållbar utveckling
Du ger exempel på vilka val du ska göra som är bra för naturen. (SO)
Du ger exempel på vilka val du ska göra som är bra för naturen och förklarar varför de är bra. (SO)
Konstruktioner
Du deltar i ett grupparbete där ni bygger nya saker av skräp. (TK)
Du gör en dokumentation över arbetet med skräpbygget som innehåller vilket material och vilka metoder ni har använt. (TK)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: