Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt Maj - Juni 2019 Älgen

Skapad 2019-05-14 15:56 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Respekt

Kommunens förskolor har tagit fram verktyg för att vi ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker: trygghet, självkänsla, empati & respekt

Under Maj- juni arbetar Älgen med respekt extra mycket

 Man måste inte tycka som andra eller tycka om alla men vi ska kunna respektera andras åsikter och personligheter.

Avdelningens mål:

 Barnen ska ha hört ordet stopp.

Att barnen vet vart sin honungsburk är.

Utforska närmiljön.

 

Aktivitet:

 Prata aktivt om ordet stopp, vad det betyder och vad man gör när någon säger stopp. Läser böcker från barnkonventionen säga stopp.

Vi använder oss av honungsburkar, barnen har gjort egna honungsburkar där de får en lapp när de har gjort en god gärning. Vi pratar även om vad en god gärning är och uppmuntrar barnen att vara en bra kompis.

vi går med några barn i taget och utforskar närmiljön. Pratar om blommor och djur, värnar om miljön.

När? Var? Hur? Varför?

 Samlingar och i våra grupper.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: