Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi År 7

Skapad 2019-05-15 12:16 i Lagmansskolan Mjölby
Geografi åk 7
Grundskola 7 Geografi
Kartan, klimat och klimatförändringar

Innehåll

Centralt innehåll 

 • Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar,berg, öknar, regioner och orter

Undervisningen

Läsa och göra instuderingsfrågorna i classroom.

Arbeta med kartor och kartböcker

Skriva om och presentera världsdelen Sydamerika

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

 • Klimat
 • Klimatzon
 • Vegetation
 • Sårbara platser
 • Levnadsvillkor
 • Tidszon
 • Världsdelar
 • Växtlighet
 • Oceaner
 • Sjöar och berg
 • Breddgrader och längdgrader
 • Olika former av kartor

 

Bedömning

-Redovisade inlämningsuppgifter

-Kartförhör

-Prov om klimat och klimatförändringar

-Arbete om Sydamerika

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: