Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi undersöker fasta föremål

Skapad 2019-05-15 12:17 i Laröds skola Helsingborg
I Fast eller flytande undersöker eleverna egenskaper hos några fasta ämnen och hos några vätskor på olika sätt. Vi följer materialet Fast eller flytande från NTA.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi undersöker 22 olika fasta föremål utifrån olika egenskaper. Vi utför olika uppdrag och redovisar våra resultat.

Innehåll

Kursplanens syfte

Centralt innehåll

 

Konkreta mål

Eleven ska kunna:

 •  beskriva vad några saker är gjorda av och sortera dem.
 •  sortera saker på några olika sätt (egenskaper).
 •  beskriva egenskaper hos fasta ämnen
 •  kunna utföra enkla undersökningar.
 •  göra en förutsägelse och jämföra den med resultatet.
 •  jämföra ditt resultat med andras.
 •  dokumentera sina undersökningar på olika sätt.

 

 

Arbetssätt/undervisning

 

Arbeta i par eller mindre grupper för att:

Sortera, undersöka, beskriva, jämföra och dokumentera egenskaper hos olika fasta föremål.

 • färg
 • form
 • kan rulla
 • kan staplas
 • hårdhet
 • dras till en magnet
 • flyter eller sjunker i vatten

Bedömning/dokumentation

  Bedömningen sker under arbetets gång. När eleven undersöker, samtalar med kamrater, berättar muntligt och skriftligt om sina förutsägelser och resultat. Eleven dokumenterar på olika arbetsblad, som samlas till "Min bok om fasta föremål".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: