Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen år 5

Skapad 2019-05-15 12:46 i Furulundsskolan Halmstad
Var/hur uppstod kristendomen och hur den har utvecklats tills idag?
Grundskola 5 Religionskunskap

I arbetsområdet Kristendom kommer du att lära dig grunderna inom kristendomen och den tro som ligger till grund för vårt västerländska samhälle. Du kommer också att arbeta med; - Vilka olika inriktningar det finns inom kristendomen. - Vad betyder det egentligen att vara kristen? - Vilka ritualer och högtider firas i kristendomen.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

KONKRETA MÅL

Du ska kunna;

Religion

- redogöra de kristna ceremonierna -och vad de innebär ( dop, vigsel, konfirmation, bröllop, begravning)  
- redogöra varför de kristna högtiderna firas. (gjordes i åk 4) 
- redogöra de tre största grupperna samt vilka likheter och skillnader är mellan dessa.
- olika föremål som finns i kyrkan och vad de symboliserar.
- göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för människor förr och nu.
- känna till sakramenten i de olika grupperna samt vad dessa innebär
- förstå och använda sig av olika begrepp inom kristendomen. ( t.ex. psalm, sakrament, krucifix, kyrka, vigsel etc).

 

ARBETSPROCESS

Vi kommer att

- ha gemensamma genomgångar i klassrummet, för att förstärka genomgångarna använder vi Power Point
- utgå från läroboken upptäck RELIGION, vi läser och diskuterar innehållet
- arbetsuppgifter enskilt, i grupp samt helklass
- använda oss av Kahoot, elevspel.se etc.

Du kommer att:

- lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar
- svara skriftligt och muntligt på frågor
- förbereda studiefrågor i skolan kring kristendomen

 

BEDÖMNING

sker via:

- formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
- prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6

Matriser

Re
Kristendomen åk 5, matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommentarer
Kristendomens 3 största grupper
Du har baskunskaper om de tre olika grupperna.
Du har goda kunskaper och på ett utvecklat sätt beskriva likheter och skillnader.
Du har mycket goda kunskaper om de tre olika grupperna och kan på ett välutvecklat sätt beskriva likheter och skillnader.
Redogöra för kristna ceremonier
Du har grundläggande kunskaper om de kristna ceremonierna.
Du har goda kunskaper om de kristna ceremonierna och kan berätta hur de går till.
Du har mycket goda kunskaper om de kristna ceremonierna och kan berätta hur de går till och varför de firas.
Symboler, Helig skrift och kyrka
Du känner till något om symboler och den heliga skrift.
Du känner till och kan redogöra för symbolerna och den heliga skrift.
Du känner till och kan på ett utvecklat sätt redogöra för symbolerna och den heliga skriften.
Begrepp
Du kan använda några av de begrepp som vi har arbetat med.
Du kan använda de begrepp som vi har arbetat med och sätta in dem i meningar och sammanhang.
Du använder begreppen när du själv berättar om något. Det framgår tydligt att du vet vad begreppen betyder.
Kristendomens och kyrkans roll för och nu
Du kan på ett enkelt sätt jämföra kristendomens betydelse för samhället i Sverige förr och nu.
Du kan på ett utvecklat sätt jämföra kristendomens betydelse för samhället i Sverige förr och nu.
Du kan på ett väl utvecklat sätt jämföra kristendomens betydelse för samhället i Sverige förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: