Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Föremål och olika material

Skapad 2019-05-15 13:06 i Frösakullskolan Halmstad
Känner du till några olika material? Vet du skillnaden mellan material och egenskap? Varifrån kommer materialet? Hur har föremålet utvecklats? Hur ska föremålet sorteras och återvinnas? Vad är en hypotes?
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Vad är sakerna runt oss gjorda av? Varför flyter vissa saker och varför sjunker andra? Var gör vi och vad händer med våra saker när de är förbrukade? Du kommer få lära dig mer om olika material som finns i din vardag. Du kommer att få sortera material efter egenskap och material. Du kommer också att få träna på ord som material, egenskap, återvinna och återanvända.

Innehåll

Mål

Vi arbetar tematiskt med NO och svenska. Det är material som finns runt omkring dig som är i fokus.

I temat kommer du att få träna dina förmågor att:

 • ställa hypoteser göra systematiska undersökningar
 • beskriva olika material
 • samtala om olika sätt att återvinna
 • använda begrepp såsom återvinna, olika material, egenskap, återanvändning, avfall och källsortera
 • läsa faktatexter om material

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att::

 • sortera några föremål efter deras egenskaper
 • utföra ett enkelt experiment
 • berätta om hur material kan återvinnas och källsorteras

Undervisning

Vi startar med att gemensamt diskutera vad du kan om material som finns i vår omgivning. Du får titta närmare på föremål och får fundera på materialet och dess egenskaper.

Du kommer att:

 • få träna olika begrepp som beskriver olika föremål
 • sortera material efter olika egenskaper
 • göra enkla experiment
 • se på film
 • läsa faktatexter om olika material
 • beskriva egenskaper genom lek 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: