Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - berättande text årskurs 5

Skapad 2019-05-15 15:14 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med berättande texter och fokuserar på spännande berättelser. Du kommer bland annat att lära dig strukturen för en berättande text, berättarkurvan, hur man använder språket för att skapa spänning med mera. Du kommer att avsluta arbetsområdet genom att själv skriva en spännande berättelse. Vi utgår från läromedlet ZickZack.

Innehåll

Se syfte och centralt innehåll nedan från läroplanen.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi utgår från läromedlet ZickZack där processen är indelad i fyra olika steg (se nedan). Eleverna arbetar i boken och vi har mycket diskussioner kring innehållet. Vi arbetar även med annat material utöver läromedlet. Eleverna kommer att:

 • lära sig hur man skriver spännande berättelser.
 • lära sig hur spännande berättelser är uppbyggda, med en inledningn och en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas, samt en avslutning som knyter ihop berättelsen (steg 1)
 • lära sig använda språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning (steg 2)
 • tillsammans med klassen planera och skriva en spännande berättelse (steg 3)
 • planera och skriva en egen spännande berättelse (steg 4)

Så här kommer vi att bedöma:

Vi bedömer din förmåga att:

 • Skriva texter och använda skrivregler.
 • Använda gestaltningar, miljöbeskrivning och personbeskrivning'
 • Ge och ta emot respons på texter

Uppgifter

 • En spännande berättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Svenska - berättande text årskurs 5

Skriva texter

Börjar
Nivå 1 (utvecklar)
Nivå 2 (befäster)
Nivå 3 (utvidgar)
Innehåll
Arbetar mot nivå 1.
Texten har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Texten har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Texten har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Struktur
Arbetar mot nivå 1.
Textens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt med i huvudsak fungerande inledning, komplikation och avslutning, samt försök till styckeindelning.
Textens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat genom t.ex. en relativt väl fungerande inledning, komplikation, avslutning och styckeindelning.
Textens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat genom t.ex. en väl fungerande inledning, komplikation, avslutning och styckeindelning.
Språklig variation
Arbetar mot nivå 1.
Texten har viss språklig variation.
Texten har förhållandevis god språklig variation. Texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord (och, men, när).
Texten har god språklig variation. Texten är uppbyggd med varierade och passade sambandsord för texttypen (trots att, eftersom, även om, fastän).

Skrivregler

Börjar
Nivå 1 (utvecklar)
Nivå 2 (befäster)
Nivå 3 (utvidgar)
Stavning
Arbetar mot nivå 1.
Stavfel finns men det stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen.
Få eller inga stavfel finns.
Skiljetecken, stor/liten bokstav
Arbetar mot nivå 1.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Meningsbyggnad
Arbetar mot nivå 1.
Meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande.
Meningsbyggnaden är relativt fungerande och något varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl och är varierad.
Tempus
Arbetar mot nivå 1.
Tempus är i huvudsak fungerande.
Tempusbruket är oftast korrekt.
Tempusbruket fungerar väl.

Förmedlar upplevelser

Börjar
Nivå 1 (utvecklar)
Nivå 2 (befäster)
Nivå 3 (utvidgar)
Gestaltningar
Arbetar mot nivå 1.
Texten har enkla gestaltande beskrivningar.
Texten har utvecklade gestaltande beskrivningar.
Texten har välutvecklade gestaltande beskrivningar.

Ge och ta emot respons

Börjar
Nivå 1 (utvecklar)
Nivå 2 (befäster)
Nivå 3 (utvidgar)
Ge omdömen och bearbeta text
Arbetar mot nivå 1.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk. Eleven bearbetar sin text utifrån respons på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk. Eleven bearbetar sin text utifrån respons på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk. Eleven bearbetar sin text utifrån respons på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: