Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Minikurs" den atenska demokratin

Skapad 2019-05-15 15:57 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Vi läste om demokrati i samband med valet i höstas. Du lärde dig då att den första demokratin skapades i Antikens Grekland redan på 500-talet F.Kr. På den här ”minikursen” om den atenska demokrati ska du lära dig hur den atenska demokratin fungerade och ta ställning till om det verkligen var en demokrati.

Innehåll

 

”MINIKURS” DEN ATHENSKA DEMOKRATIN

 

ÅK 8

 

 

 

Vi läste om demokrati i samband med valet i höstas. Du lärde dig då att den första demokratin skapades i Antikens Grekland redan på 500-talet F.Kr. På den här ”minikursen” om den atenska demokrati ska du lära dig hur den atenska demokratin fungerade och ta ställning till om det verkligen var en demokrati.

 

 

 

 

 

¤ MÅLET FÖR DEN HÄR ”MINKURSEN” ÄR ATT DU SKA KUNNA SVARA PÅ DEN STORA FRÅGAN SOM ÄR:

 - Vilka likheter och skillnader har den svenska demokratin i jämförelse med den atenska?

 ¤ BEDÖMNINGSUPPGIFT:

- Skriftlig uppgift där du enskilt resonerar om svaret på den stora frågan.

 ¤ VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

- Min, din egen och klasskompisars respons.

- Det här planeringshäftet med övningsuppgift.

- PP/genomgång/film.

- Läroboken.

- Olika modeller, tex EPA-modellen.

 ¤ VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

- Presentation av ”minikursen.

- ”PP/genomgång/film/läroboken sid.37–39 – Den atenska demokratin.

- Övningsuppgift – Den första demokratin (sid.4).

- Bedömningsuppgift – Den stora frågan: (sid.5-6).

 - Självvärdering/responssamtal

 

¤ ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP

 

 

 

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Antiken

 

Demokrati

 

Diktatur

 

Representativ/indirekt demokrati

 

Direkt demokrati

 

Medborgare

 

Folkförsamlingen

 

Folkrådet

 

Folkdomstolen

 

 

 

 

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift - vilka för- och nackdelar har den atenska demokratin i jämförelse med den svenska?

Matriser

Matris kopplad till bedömningsuppgift - vilka för-och nackdelar har den atenska demokratin i jämförelse med den svenska?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om demokratin i Antikens Grekland genom att kunna ge några exempel på likheter och skillnader med den svenska demokratin.
Du visar att du har goda kunskap om demokratin i Antikens Grekland genom att kunna ge flera exempel på likheter och skillnader med den svenska demokratin.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om demokratin i Antikens Grekland genom att kunna ge de flesta exemplen på likheter och skillnader med den svenska demokratin.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader med den svenska demokratin.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader med den svenska demokratin.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader med den svenska demokratin
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda de flesta av arbetsområdets begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: