Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hör-Spanska åk 8/9

Skapad 2019-05-16 07:57 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Att lyssna på spanska!

Innehåll

Hola chicos y chicas!

Under några lektioner har vi arbetat med sista förmågan-hörförståelse. Ni tränade på  olika stycken och nu var det dags för prov!

Syftet med hörförståelse är att tolka och kommentera diverse frågor efter en given inspelning! 

Nedan hittar du matrisen som motsvarar betygsättningen i området! Lycka till! 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9

Matriser

M2
Spanska. Hörförståelse

Rubrik 1

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förståelse
Du förstår delar av det du hör och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av det du hör samt tydliga detaljer.
Du förstår hela innehållet i hörförståelsen samt de flesta detaljer.
Strategier
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: