Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4, skapa en egen turistbroschyr

Skapad 2019-05-16 08:55 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Planering av engelska åk 5 läsåret 18/19 utifrån läromedlet Champ 5.
Grundskola 4 Engelska
Nu ska du få låtsas att du arbetar på en Turistbyrå och ditt uppdrag är att locka så många turister som möjligt till Sverige. Du kommer att få göra en egen turistfolder. Du ska få välja någon del av Sverige och skriva om några saker man kan göra på den platsen.Tänk på att du ska ju försöka locka alla turister till just din plats så använd din kreativitet och tänk efter vad och hur du kan utforma din folder för att alla ska välja just den.

Innehåll

 

Steg 1

Arbetsgång -  instruktioner

 1. Välj en del av Sverige, kan vara en stad, område eller en plats
 2. Vik ett vitt papper till en folder
 3. Fundera ut 3 - 4 saker som kan locka turister till din plats
 4. Skriv en rubrik till var och en av platserna
 5. Skriv vad du som turist kan göra under varje rubrik - skriv hela meningar
 6. Skriv Welcome to.....och din plats på framsidan av foldern
 7. Rita symboler, bilder, kartor till dina platser som förstärker din text
 8. Läs igenom din folder och se över om du kan förbättra något
 9. Tänk på att du vill att alla ska lägga märke till just din folder
 10. Du får 3 lektioner på dig att göra din folder

 

Steg 2

Arbetsgång - instruktioner 

Du ska få låtsas att du är en turist från ett annat land. Skriv ner vad du heter, hur gammal du är, var du kommer ifrån och dina intressen på engelska på ett papper. Detta är som en hjälptext till dig. Du ska även träna/läsa in dig på din folder och din skrivna text. 

Tidsåtgång: 1 lektion.

Steg 3

Arbetsgång - instruktioner

Ni ska nu få arbeta 2 och 2. En är guide och den andra är turist. Guiden frågar turisten om namn, ålder, var den kommer ifrån och intressen. Turisten svarar, försöker att svara fritt och inte läsa utantill från sin text. Turisten får sedan titta i foldern och fråga guiden om de saker som står så att guiden får berätta mer om och förtydliga informationen. Uppmuntra till att bara prata engelska och att hjälpa varandra om man inte kommer på rätt ord/meningar. Turas om så båda får prova på båda rollerna.

Tidsåtgång: 1 lektion

Steg 4

Arbetsgång - instruktioner 

Du ska nu i en grupp om ca 5 elever få berätta om din folder, försök att använda foldern som stöd och berätta/visa för övriga om dina valda turistattraktioner. Övriga i gruppen får ställa frågor. Gå ett varv runt så alla får berätta om sin folder. 

Tidsåtgång: 1 lektion.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska år 4-6

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Skriva
Du kan skriva enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan skriva enkelt och begripligt med lite längre meningar och ett mer varierat ordförråd. Du kan använda dig av sambandsord som t ex and, so, if och because.
Du behöver visa att du kan skriva enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Muntligt
Du kan tala enkelt och begripligt med fraser och meningar, Du talar mestadels på engelska med några få svenska ord.
Du kan tala med ett varierat ordförråd och kan variera meningarna. Du använder engelska ord.
Du behöver visa att du kan tala enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du behöver visa att du använder mestadels engelska.
Grammatik
have/has am/is/are a/an använda personliga pronomen
Du kan använda den grammatik du lärt dig med viss säkerhet.
Du kan använda dig av den grammatik du lärt dig med stor säkerhet.
Du behöver visa att du kan använda den grammatik du lärt dig med viss säkerhet.
Samtala
Du kan förstå när någon berättar om saker på engelska och visar detta genom att t ex ställa en fråga.
Du kan förstå när någon berättar och förklarar saker på engelska och visar detta genom att ställa olika frågor. Du kan även själv berätta saker med hjälp av det kamraten sagt.
Du behöver visa att du kan förstå när någon berättar om saker på engelska och visar detta genom att t ex ställa en fråga.
Använda någon strategi för att lösa problem
Du kan förklara på ett annat sätt om du inte kommer på det direkta ordet. T ex ge ledtrådar, förklara med andra ord, ta hjälp av den du pratar med.
Du kan förklara på flera olika sätt om du inte kommer på ett ord eller en mening. Du kan göra detta på egen hand och välja sätt beroende på situation.
Du behöver visa att du kan förklara på ett annat sätt om du inte kommer på det direkta ordet. T ex ge ledtrådar, förklara med andra ord, ta hjälp av den du pratar med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: