Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-05-16 09:50 i Förskolan Glädjen Fristående förskolor
Förskola
Äggjakt. En matematisk övning för hela förskolan.

Innehåll

Matematik innefattar det mest man gör i förskolan, prepositioner, sortering, antal och mycket mer. 

Denna gång kommer barnen att få ett varsitt ägg. Med hjälp av sitt ägg ska barnen sedan hitta ett likadant ägg som vi gömt någonstans på förskolans gård. 

Vi har gjort äggen olika, solens barn letar efter enfärgade ägg och stjärnan och månen har olika mönstrade ägg. 

Denna övning kommer vi att göra tillsammans på förskolansdag. 

Barnen tränas i och med denna övning i att ta instruktioner, koncentration och turtagning men även samarbete övas. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: