Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse svenska

Skapad 2019-05-16 10:47 i Kattarps skola Helsingborg
En förenklad läsförståelse LPP
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du skall få arbeta med läsförståelse av olika texter. Vi skall framförallt arbeta med skönlitterär text och sakprosa dvs faktatext.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Du kommer att fa utveckla din förmåga att förstå och bearbeta texter av olika slag som du läser.

Så här skall vi arbeta

Vad?

Vi kommer att arbeta med texter skrivna för barn och unga som har ett enkelt språk och uppbyggnad. Det kommer att handla om skönlitteratur men även faktatexter smat i viss mån dikter och instruktioner.

Hur?

Du kommer att få arbeta med övningar både före och efter läsningen av texten för att skapa en förförståelse och förkunskap samt lära dig nya ord och begrepp. Vi kommer framförallt att arbeta med övningar som kontrollerar den tydliga läsförståelsen. Till viss del kommer vi att beröra den läsförståelse som finns "mellan raderna" där man finner svaret i sammanhanget.  

Detta kommer att bedömas

Du kommer att bedömas  om du:

* kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt
* kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll samt ha egna tankar om det upplevda i läsningen
Detta visar på den grundläggande läsförståelsen.

Dessutom om du kan:
* tolka texter och föra resonemang om budskap i olika texter samt
* beskriva din upplevelse av läsningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: