Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2019-05-16 11:07 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 Svenska

I det här arbetsområdet kommer du att läsa och lyssna på noveller, lära dig vad som är typiskt för en novell samt skriva en egen novell.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under ett par veckor ska vi jobba med texttypen novell.

Vi börjar med att reda ut vad begreppet texttyp innebär, för att sedan gå igenom vilka "ingredienser" som är typiska för en novell.

Vi har läst/läser noveller och samtalar kring vad som gör dem till typiska noveller.

Utifrån tilldelat tema och val mellan tre olika rubriker skriver ni sedan en egen novell.

Nästa steg är att ge respons på en kamrats novell och sist bearbetar ni er egen text utifrån den respons ni fått.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Novell

Innehåll

E
C
A
Uppgiftens instruktion
Om du fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Din tankegång
Dina tankegångar framgår.
Gestaltningar
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Spänningskurva / dramaturgi
Novellen har en enkel spänningskurva.
Novellen har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Novellen har en komplex spänningskurva.
Novellens ämne
Du behandlar ämnet för din novell på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett utvecklat sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett välutvecklat och nyanserat sätt.

Struktur och textbindning

E
C
A
Den röda tråden
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande med utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog.
Novellens ingredienser
Texten har struktur som liknar en novell.
Texten har en struktur som passar en novell t.ex. att du använder titel, inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom träffande titel, effektiv inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning med oväntat eller öppet slut.
Styckeindelning
Styckeindelningen är mestadels korrekt. Hybridstycken kan förekomma.
Styckeindelning är korrekt.
Styckeindelning är korrekt och konsekvent genomförd.
Berättarperspektiv
Du har emellanåt ett otydligt berättarperspektiv.
Du har ett relativt väl fungerande berättarperspektiv.
Du har ett väl fungerande berättarperspektiv.

Språk, stil och normer

E
C
A
Ordval
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus
Tempusfel förekommer men fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: