Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 3-4

Skapad 2019-05-16 11:21 i Storkskolan Sjöbo
Medeltiden är en spännande och orolig tid. Sverige fick en gemensam kung. Svenskarna blev kristna och det byggdes många kyrkor. Pesten drabbade hela Europa och många dog. Det byggdes flera städer. Stockholm blev huvudstad. Befolkningen delades upp i fyra stånd. Trälarna blev fria.
Grundskola 3 – 4 Historia SO (år 1-3)
Vi kommer att prata om hur Sverige blev ett kungarike med kyrkor, kloster, slott och städer. Hur det var att leva på den här tiden och hur det var att vara barn på medeltiden. Du kommer också att få bekanta dig med riddare och sjukdomen pesten.

Innehåll

Centralt innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

 

Det här ska du kunna om medeltiden

 • När medeltiden var.
 • Att Sverige blev ett rike med en gemensam kung.
 • Att Sverige blev ett kristet land. Klostrens roll,
 • Att man använde latinska bokstäver i stället för runskrift.
 • Att trälar förbjöds.
 • Brott och straff
 • Digerdöden/pesten drabbade Sverige och övriga Europa. Det var en smittsam sjukdom. En tredjedel av Europas befolkning dog. Att den spreds via en lus på en råtta och till människan.
 • Flera handelsplatser blev städer på 1100-1200-talen, t.ex. Kalmar, Örebro, Uppsala, och Västerås. Stockholm blev huvudstad. Hansans betydelse.
 • Befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder. De fattiga tillhörde inget stånd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi SO
Medeltiden år 3-4

>>>
>>>
>>>
Ny nivå
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Jag har vissa grundläggande kunskaper om medeltiden och kan med viss hjälp redogöra för fakta. Jag behöver hjälp för att sätta in fakta i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta och begrepp som hör till medeltiden med egna ord Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta som hör till medeltiden. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till medeltiden Jag använder kunskapen i olika sammanhang.
Se likheter och olikheter
att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört om medeltiden
Jag kan med hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser
Jag reflekterar, jämför och drar slutsatser genom att använda olika källor. Jag använder faktakunskaper/erfarenheter och visar att jag kan ifrågasätta egna och andras åsikter
Söka och bearbeta information
att söka information, värdera källor och kritiskt granska
Jag kan söka och samla information om medeltiden med hjälp av instruktioner
Jag kan välja och sortera information om medeltiden med hjälp av instruktioner.
Jag kan ganska självständigt söka och använda mig av information om medeltiden
Jag kan självständigt söka, använda och kritiskt granska information om medeltiden från olika källor
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar i samtal och diskussioner om medeltiden genom att mest svara på enkla konkreta frågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner om medeltiden genom att ställa och besvara enkla frågor
Jag deltar i samtal och diskussioner om medeltiden genom att ställa och besvara frågor samt ställa följd-frågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner om medeltiden på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem i diskussionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: