Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartikel

Skapad 2019-05-16 12:15 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I alla tidningar, både de som tryck på papper och de du kan läsa på nätet, finns det olika texter. Det finns annonser, notiser, reportage och längre reseskildringar. Det finns krönikor och debattartiklar och kanske en och annan insändare. Den form av text du skall skriva är en nyhetsartikel.

Innehåll

Nyhetsartikel 


Ditt uppdrag är att vara en journalist som ska berätta en nyhet eller skriva om en händelse eller person.

Du kan googla och leta efter nyheter från hela världen. Du får inte ta en svensk artikel och bara kopiera/klistra in och gör till din egen utan o du hittar en spännande nyhet får du skriva om den på ditt eget sätt. 
Ta med bilder som du tycker förstärker din artikel.

Om du vill kan du istället skriva en artikel om någon känd person, artist eller idrottspersonlighet. Samla fakta om personen och skriv en intressant artikel.

Använd gärna Pages så att du kan göra en snygg LAYOUT - utseendet kommer att betygsättas! 

Du ska skriva:
1. EN HUVUDRUBRIK som fångar uppmärksamheten och säger något om vad artikeln handlar om.
2. EN INGRESS som kort sammanfattar vad artikeln handlar om.
3. BRÖDTEXT som är själva berättelsen.
4. UNDERRUBRIKER kan du använda om du skriver en längre text. Det blir lättare att läsa då och fångar läsaren bättre.
5. BILDER som passar till din artikel. Lägg in dem snyggt som det görs i artiklar i tidningar. Skriv gärna en bildtext under bilden som förklarar vad bilden visar och varför den hör ihop med texten du skriver.
6. BYLINE där du gärna får lägga in ett litet kort på dig själv och skriva ditt namn. (Kolla på nätet hur "riktiga" journalister gör!)

Du skriver 1-2 sidor
Du låter brödtexten ha ett bra typsnitt som passar en tidning och du använder 12 punkter. I Ingressen använder du fet stil, inte i brödtexten. Rubriken bör vara större en 12 punkter.

Du lämnar in ditt arbete via Classroom.

Lycka till /Ulf

Matriser

Sv SvA
Alla Kunskapskrav Svenska - åk 7-9

E
C
A
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva - textkvalietet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hantera information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Förstärka texter
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: