Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna år 6

Skapad 2019-05-16 13:19 i Racklöfska skolan Åre
Judendomen, islam, hinduismen och buddhismen. Genomgång av de grundlägganden villkoren och ett jämförande perspektiv.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad för likheter finns det mellan judendom, kristendom och islam? Vem var Abraham? Vilka likheter och skillnader finns mellan hinduism och buddhism. Detta och mycket mer kommer du att få svar på!

Innehåll

Förväntat resultat

 • Du ska kunna göra jämförelser mellan de olika världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.
 • Du ska kunna några heliga platser, vad de heliga rummen heter samt några ritualer och levnadsregler som finns inom världsreligionerna. 
 • Du ska kunna använda centrala begrepp. Exempel på viktiga begrepp: religion, bön, helig skrift, ateist, agnostiker, levnadsregel. 
 • Du ska kunna resonera kring vad religion är och vad det innebär att vara troende. 

Undervisningen

Vi kommer att jämföra religioner och se likheter och skillnader mellan heliga platser, heliga rum, högtider och andra viktiga traditioner inom religionerna. Vi kommer också att fundera kring moral och etik och hur livsfrågor tolkas olika beroende på vad man tror på.

Examinationsuppgifter

Du kommer att ha ett skriftligt prov kring de abrahamitiska religionerna samt moral och etik . Frågorna kommer från Skolverkets bedömningsportal.

Du kommer att göra en beskrivande affisch där du fördjupar dig i antingen hinduism eller buddhism.

Bedömning

Se bedömningsmatrisen kring det skriftliga provet.

Affischen bedöms kring hur utförligt du redovisar om punkterna:

* Heliga rum

* Andliga ledare

* Levnadsregler

* Heliga skrifter

* Tro och identitet

* Högtider

Samt punkten "Min egen reflektion kring religionen"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  C 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 6

Matriser

Re
Judendom, kristendom och islam

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Fakta och begrepp
Fakta, exempel, beskrivningar och begrepp.
Du kan berätta någon fakta om heliga platser, andliga ledare, högtider och levnadsregler inom religionerna.
Du kan berätta flera fakta om heliga platser, andliga ledare, högtider och levnadsregler inom religionerna.
Du kan ingående berätta flera fakta om heliga platser, andliga ledare, högtider och levnadsregler inom religionerna.
Samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv
Du kan göra någon jämförelse eller fundering kring livsfrågor och tro.
Du kan göra jämförelser och har olika funderingar kring livsfrågor och tro.
Du kan göra jämförelser och har olika funderingar kring livsfrågor och tro. Du har egna tolkningar kring vad likheter och skillnader beror på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: