Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation

Skapad 2019-05-16 13:34 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Svenska
Under de sista veckorna av terminen kommer vi att arbeta med skriftlig och muntlig argumentation.

Innehåll

 

Under de sista veckorna av terminen kommer vi att arbeta med argumentation.


Under arbetsområdet kommer du att få

-          lära dig mer om argumentationens grunder samt retorik

-          göra argumentationsövningar

-          hålla ett argumenterande tal eller skriva en insändare

 

 

 Preliminär planering

 

Vecka

tisdag

torsdag

fredag

20

Arbete med insändare

Genomgång

Förbereda tal / skriva insändare

Förbereda tal / skriva insändare

21

Förbereda tal / skriva insändare

Förbereda tal / skriva insändare

Redovisning tal

 

Inlämning insändare

22

Ev. resterande tal

Debatt

Lovdag

Lovdag

23

Debatt

Lovdag

Lovdag

24

Mentorsdag

Sommarlov

Sommarlov

 

 

 

Viktiga begrepp

Tes - är den åsikt eller det påstående som läsaren ska övertygas om.

Argument - är ett skäl, en anledning till att man har en viss åsikt. Det talar om varför man tycker som man gör.

Motargument – är ett argument mot tesen. I en argumentation möter man ofta motstånd och man behöver därför förbereda sig på motargument.

Sak- /faktaargument – är argument som bygger på faktainformation, t.ex. studier, undersökningar och statistik osv.

Känslo- /värdeargument - är argument som grundar sig på vad du eller någon annan personligen tycker i den aktuella frågan.

Insändare, debattartikel och debattinlägg (en text som publiceras på en blogg kallas inlägg) är exempel på vanliga argumenterande texttyper

Debatt - är en offentlig diskussion och ordnas ofta i samband med viktiga beslut. I en debatt diskuteras en fråga där ena sidan är för och andra sidan emot och ordstriden avgör vem som vinner åskådarnas förtroende.

Uppgifter

 • Insändare/argumenterande tal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: