Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningar och tabeller

Skapad 2019-05-16 14:14 i Ljungbyskolan Falkenberg
I det här arbetsområdet kommer vi att kombinera såväl matematik som samhällskunskap. Du kommer att lära sig hur du tillsammans med en kompis utformar undersökningar på rätt sätt. Du kommer sedan få genomföra undersökningen och därefter omvandla resultatet från en frekvenstabell till ett stapeldiagram som sedan ska presenteras för klassen.
Grundskola 3 Matematik Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att kombinera såväl matematik som samhällskunskap. Du kommer att lära sig hur du tillsammans med en kompis utformar undersökningar på rätt sätt. Du kommer sedan få genomföra undersökningen och därefter omvandla resultatet från en frekvenstabell till ett stapeldiagram.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Utveckla förmågan att förstå och använda ämnesrelevanta begrepp.
 • Få kunskap om undersökningar i form av mätning och stapeldiagram.
 • Utveckla förmågan att göra mätningar samt sammanställa dess resultat.
 • Resonera och arbeta fram en egen undersökning som sedan presenteras.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • utforma en relevant undersökning
 • använda dig av frekvenstabell och stapeldiagram
 • presentera resultatet av din undersökning

Genom att:

 •  du planerar och genomför undersökningen med din vän
 •  du ställer frågor och deltar i samtalet och utformandet av undersökningen
 •  du arbetar med frekvenstabell och stapeldiagram
 •  du presenterar ditt resultat

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • få delta i en gemensam undersökning och läsa av och sammanställa dess resultat
 • arbeta tillsammans med en kompis
 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner både i helklass och med din arbetsvän
 • få kunskap om viktiga ord och begrepp gällande arbetsområdet
 • lära dig hur du omvandlar informationen i undersökningen och i frekvenstabell till ett stapeldiagram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  Sh   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: