Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre världsreligioner kristendom, judendom och islam, år 3.

Skapad 2019-05-16 15:06 i Almekärrsskolan Lerum
Studera och jämföra likheter och skillnader inom kristendomen, judendomen och islam.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Religionskunskap
I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider, religiösa byggnader och föremål.

Innehåll

Syfte och mål med undervisningan

Du kommer att utveckla dina kunskaper om viktiga högtider, heliga symboler, heliga böcker samt heliga byggnader och platser inom kristedomen, judendomen och islam. Du kommer även att lära dig att undersöka och beskriva likheter och olikheter mellan de tre religionerna. Vi kommer tillsammans att prata om varför det finns religioner och vad de betyder för människor

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • skapa en bok om de tre olika religionerna,
 • jämföra olikar högtider, heliga byggnader, heliga skrifter och symboler
 • diskutera och reflektera över likheter och olikheter i de olika religionerna,
 • se på filmer
 • läsa texter

 Bedömning

Vad ska bedömas? Bedömningen kommer att göras under pågående arbete, utifrån din förmåga att visa hur du kan:

 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser,
 • jämföra och se likheter och olikheter mellan de olika religionerna,
 • nämna minst en sak de har gemensamt och minst en olikhet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: