Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2019-05-16 15:40 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
När du skriver och återberättar något som har hänt är det en återberättande text du skriver. Under några veckor framåt kommer du att läsa och skriva olika slags återberättande texter samt öva på muntligt återberättande.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

Syfte: 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Konkretiserade mål:

Du ska:

 • kunna återberätta en händelse som du varit med om
 • veta hur en återberättande text är uppbyggd
 • kunna skriva inledningar och organisera händelserna i kronologisk ordning samt slutkommentar
 • kunna använda olika tidsord ex. först, nästan direkt, till en början, strax därefter, därefter, sen, när, efter en stund, medan, till sist, slutligen, på morgonen, på kvällen
 • lära dig hur du kan variera och bygga ut meningarna
 • planera och skriva en återberättande text i grupp, i par och på egen hand

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under v. 19 - 24  kommer vi att fördjupa oss i återberättande text. Vi kommer bland annat att läsa, skriva och öva oss på att återberätta olika händelser. Under dessa veckor kommer vi att repetera personliga pronomen, verbens tidsformer (tempus), substantiv - singular och plural samt arbeta med tidsord. Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Du kommer att få visa din kunskap under våra lektioner, genom:

 • våra textsamtal,
 • gemensamma diskussioner och kamratrespons
 • ditt återberättande,
 • dina paruppgifter,
 • din skrivprocess,
 • din enskilda återberättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska, 4-6

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Läsa
Läsa skönlitteratur, enskilt och i grupp.
 • Sv  E 6
Samtala
Samtala om texters innehåll.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Skriva
Skriva olika slags texter.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Muntligt återberättande
Muntligt berätta för olika mottagare, om händelser hämtade från vardag och skola.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Ansvar
Ta ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: