Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter

Skapad 2019-05-16 16:12 i Lunnaskolan Härryda
Vardagsaktiviteter lå 16/17
Grundsärskola 5 – 9 Vardagsaktiviteter
Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig att utveckla ett samhälle som präglas av av demokratiska värden är ett gemensamt ansvar. Kunskaper om hem och samhälle ger människor förutsättningar att orientera sig sig i en allt mer globaliserad värld och ta ansvar för sitt handlande

Innehåll

välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön

undersöka närmiljön och dess natur

undersöka olika religioner

reflektera över demokratiska värden

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområden

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  Va
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  Va
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  Va
 • Centralt innehåll
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  Va  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  Va  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  Va  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  Va  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  Va   9
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  Va   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  Va   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
  Va   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  Va   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  Va   9

Matriser

Va
Vardagsaktiviteter

Förmågor som ska bedömas

Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar).
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar).
Välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön.
Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner.
Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven kan orientera sig i närmiljön.
Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Dessutom beskriver eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
Eleven kan kommunicera om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och beskriver någon kristen tradition och högtid.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt.
Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
Eleven kan kommunicera om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån olika frågor och egna erfarenheter.
Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
Eleven beskriver också och bidrar till demokratiska beslut i skolan och ger exempel på barnets rättigheter enligt barnkonventionen.
Söka information om service- och kulturutbud.
Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan hämta information från olika källor.
Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven kan också kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: