Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning

Skapad 2019-05-16 16:17 i Lunnaskolan Härryda
Verklighetsuppfattning
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning
Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om människa och natur, samt samspelet däremellan. Dessutom utveckla matematisk förståelse för att kunna ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet. Eleverna ges på detta sätt möjligheter att på olika sätt tolka, beskriva och påverka sin vardag, samt reflektera över orsak och verkan. Undervisningen ska även stimulera utforskande och en förmåga att använda sina kunskaper i olika situationer. Undervisningen ska även bidra till att utveckla elevernas kunskaper om naturvetenskapliga och teknik, samt utveckla kunskaper om ämnesspecifika begrepp, symboler och uttrycksformer.

Innehåll

använda kunskaper om människa och natur

 

ordna händelser och upplevelser i tid och rum

 

sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet

 

reflektera över samband mellan orsak och verkan

 

identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen

 

använda ord begrep och symboler inom ämnesområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  1-9
 • Redskap och teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9

Matriser

VEU
Verklighetsuppfattning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Människa djur och natur
 • VEU
Du kan med stöd delta i sinnesstimulerande aktiviteter. GK (grundläggande kunskap)
Du kan självständigt delta i sinnesstimulerande aktiviteter. GK
Du kan med ord, tecken eller symboler berätta om sinnesupplevelser. FK (fördjupad kunskap)
Tid
 • VEU
Du kan med stöd följa dagens rutiner utifrån ett symbol- eller objektsschema. GK
Du kan självständigt följa ett schema men behöver hjälp med hantera tidsåtgång. GK
Du kan självständigt följa schema och även planera tid och tidsåtgång för aktiviteter. FK
Tid
 • VEU
Du deltar i undervisning om uttryck för tid t.ex. veckodagar, årstider. GK
Du kan något/några uttryck för tid. GK
Du kan med ord, tecken eller symboler berätta om tidigare och kommande händelser. FK
Rum
 • VEU
Du deltar i undervisning om lägesord t.ex. under, över, framför. GK
Du kan placera något/några objekt utefter lägesbeskrining. FK
Du har kännedom om lägesordens funktion och kan benämna dem. FK
Rum
 • VEU
Du kan med stöd hitta och förflytta dig mellan platser och rum i skolmiljön. GK
Du kan självständigt hitta och förflytta dig mellan platser och rum i skolmiljön. FK
Du kan med ord, tecken eller symboler berätta om platser och rum i skolmiljön. FK
Kvalitet
 • VEU
Du delta i undervisning om färger. GK
Du kan självständigt skilja på och sortera utifrån färger. FK
Du kan benämna/beskriva utifrån färger. FK
Kvalitet
 • VEU
Du deltar i undervisning om geometriska figurer. GK
Du kan självständigt skilja på och sortera geometriska figurer. FK
Du kan benämna/beskriva geometriska figurer. FK
Kvalitet
 • VEU
Du deltar i undervisning om storlek . GK
Du kan självständigt skilja på och sortera utifrån storlek. FK
Du kan benämna/beskriva utifrån storlek. FK
Kvalitet
 • VEU
Du deltar i undervisning om kategorier. GK
Du kan självständigt skilja på och sortera utifrån kategorier. FK
Du kan benämna/beskriva utifrån kategorier. FK
Kvantitet
 • VEU
Du deltar i ramsräkning 1-5. GK
Du deltar i ramsräkning 1-10. GK
Du kan självständigt ramsräkna. FK
Kvantitet
 • VEU
Du deltar i undervisning om antal 1-5. GK
Du deltar i undervisning om antal 1-10. GK
Du har en antalsuppfattning 1-10 eller mer. FK
Orsak och verkan
 • VEU
Du deltar i att använda metoder och strategier för att lösa situationer i vardagen t.ex. träna på att använda touchkontakt. GK
Du använder självständigt metoder och strategier för att lösa situationer i vardagen t.ex. tända lampan när det är mörkt. FK
Du beskriver/förklarar enkla orsakssamband. FK
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: