Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Biologi Ekologi Vt-19

Skapad 2019-05-16 16:41 i Toråsskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Med kunskaper om människan och naturen få redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Planering Ekologi åk 7 Vt 2019 v.17 – v.22

Syfte

 

Med kunskaper om människan och naturen få redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 

 

Förmågor

 

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

Genomföra systematiska undersökningar.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.

 

Innehåll

Begrepp: Art, släkte, familj, ryggradslösa djur, ryggradsdjur, växelvarma (kallblodig), jämnvarma (varmblodig), yttre befruktning, inre befruktning, nässeldjur, ringmaskar, blötdjur, leddjur, insekter, spindeldjur, mångfotingar, kräftdjur, tagghudingar, fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar, däggdjur, svampar, lavar, sporväxter, fröväxter, urdjur, alger bakterier, arkéer, virus

                                          

Cell, växtcell, djurcell, mikroorganism, prokaryot, eukaryot, cellkärna, cellorganeller, klorofyll, fotosyntes, cellandning/förbränning, producent, konsument, destruent, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, växtätare, rovdjur, allätare, specialist, art, population, ekosystem, ekologisk nisch, växtsamhälle, djursamhälle, nedbrytare, biocenos, biotop, kretslopp, kamouflage, konkurrens, revir, biologiskt mångfald, hållbar utveckling, ekologiskt fotavtryck, tungmetaller, växthuseffekt, försurning, övergödning, ozonhålet, cocktaileffekten

 

Kända vetenskapsmän: Carl von Linné, Leeuwenhoek, Robert Hooke

 

Teori

 

·       Cell, mikroorganism, bakterier, virus

·       Växtcell, djurcell, mikroorganism, prokaryot, eukaryot, cellkärna, cellorganeller, klorofyll

·       Fotosyntes, cellandning/förbränning

·       Producent, konsument, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, växtätare, rovdjur, allätare, specialist, generalist

·       Symbios och parasitism

·       Art, population, ekosystem, ekologisk nisch, växtsamhälle, djursamhälle, bärdiagram, Carl von Linné

·       Nedbrytare, kretslopp.

·       Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.

·       Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia.

·       Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

·       Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.

·       Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.

·       Aktuella samhällsfrågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 

Arbetssätt och bedömning

 

Vi kommer att ha

·       Genomgångar

·       Laborationer

·       Diskussioner

·       ”Exit pass” 

·       Läsa

·       Se filmklipp

·       Arbeta med uppgifter

 

Dina kunskaper visas löpande muntligt, genom laborationsrapporter samt ett avslutande prov vecka 21.

 

 

Digilär

Biologi 7 – 9 > Introduktion

v  Encelliga och flercelliga organismer

 

Biologi 7 – 9 > Djur, växter och andra organismer

v  Bakterier, arkéer och virus

v  Alger och växter med sporer

v  Växter

v  Ryggradslösa djur

v  Ryggradsdjur

 

Biologi 7 – 9 > Ekologi och hållbarhet

v  Ekosystem

v  Ekologi

v  Kretslopp

v  Biologisk mångfald

v  Hållbar utveckling

 

 

Samt ett uppkopierat häfte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Kapitel i Digilär samt länkar uppdaterad

  • Uppgifter Biologi Ekologi v. 17- v. 21

  • Kapitel i Digilär samt länkar mm

  • Uppgifter Biologi Ekologi veckovis

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: