Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Feste und Feiern

Skapad 2019-05-17 10:11 i Långsjöskolan Norrtälje
Berätta om olika intressen.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Ett kapitel som handlar om mat och kunna beställa på kafé. Apfelstrudel är ett österrikiskt bakverk bestående av tunn deg, främst smördeg eller mördeg, och äppelfyllning. Äppelstrudeln kan serveras varm eller kall. Oftast siktas florsocker över den färdiga strudeln. Ibland serveras äppelstrudeln med vaniljglass eller vispgrädde. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Apfelstrudel

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Ord för olika typer av mat och dryck.

Fraser för att beställa på kafé.

Vanliga åsiktsfraser om mat och dryck .

 

Vi ska arbeta så här:

Läsa, lyssna på och översätta dialoger och samtal.

I fraser kunna beställa mat och dryck samt berätta vad man tycker om det.

Spela upp en dialog där du beställer mat och dryck.

 

Du kommer att bedömas enligt följande kunskapskrav:

Uttrycka sig i muntlig interaktion.

Strategi för interaktion

Uppgifter

 • Dialog Im Café

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris tyska åk 7 - 9

Utvecklar sin förmåga
Visar förmåga
Visar god förmåga
Visar mycket god förmåga
Lyssna
(reception)
att förstå enstaka ord och fraser i talat språk.
att förstå det mest väsentliga i tydligt talat språk, i enkla instruktioner, beskrivningar och berättelser.
att förstå innehållet i tydligt talat språk, i instruktioner, beskrivningar och berättelser.
att tillgodogöra sig innehållet även på detaljnivå i i tydligt talat språk, instruktioner, beskrivningar och berättelser och att kunna sammanfatta det man hört.
Läsa
(reception)
att läsa och förstå delar av mycket enkla texter.
att kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
att tillgodogöra sig enkla texter och visa på olika sätt förståelse av innehållet.
att tillgodogöra sig innehållet i enkla texter, såväl helhet som detaljer.
Samtala
(kommunikation, interaktion)
att delta i mycket enkla samtal med enstaka ord och fraser.
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen och tala ganska tydligt. Att använda några strategier för att kommunikationen i vardagliga samtal ska fungera.
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen och att kunna tala ganska sammanhängande, tydligt och varierat. Att använda strategier och andra hjälpmedel för att lösa olika språkliga problem
Tala
uttrycker sig med enkla ord och fraser.
uttrycker sig med ett enkelt och begripligt språk om kända områden. Använder sig av någon strategi som förbättrar talet.
uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Använder sig av några strategier.
uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Anpassar talet till situationen. Använder flera olika strategier.
Skriva
(produktion)
att skriva ord och mycket enkla fraser.
att skriva enkla meningar om vardagliga ämnen.
att skriva ganska enkla och relativt tydliga texter om olika ämnen. Att kunna göra enkla bearbetningar.
att skriva enkla, tydliga och relativt sammanhängande texter med ett varierat språk. Att bearbeta och förbättra sin text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: