Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan 2019/20 Ljusne Förskola avd. Havet

Skapad 2019-05-17 10:23 i Ljusne förskola Söderhamn
Förskola
Tillsammans utforskar vi vår närmiljö. Ett projekt som alla förskolor i kommunen gör för att fira att Söderhamn fyller 400 år.

Innehåll

Nuläge

Vi har inte arbetat så mycket med närmiljön och historia då vi inte har uppmärksammat något intresse hos barnen för detta. 

Mål

Barnen ska få en kännedom om sin orts historia, utveckling och miljö samt utveckla ett intresse för det. Få verktyg till att reflektera över hur det vi gör nu kan påverka framtiden.

Syfte

Ge barnen möjlighet till att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

Genomförande

Vi kommer utgå från gamla foton från Dibis.se och skapa sammanhang genom att läsa böcker, träffa någon som levt länge och kan berätta, besöka viktiga platser för Ljusne både fysisk och digitalt (greenscreen). Se likheter och olikheter.

Skapa alster på tex gamla fönster på äldre byggnader, eller något som barnen visar intresse för.

Vi kommer använda oss av en resväska för att skapa en spänning för projektet. Den kommer packas med det tex material till den aktuella aktiviteten, tex ett verktyg som använts på kättingen.

Detta projekt kommer genomföras under hela läsåret.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar tillsammans med barnen med hjälp av foton och videos på surfplattor. Pedagoger genomför observationer och reflektioner genom surfplattor samt arbetslagsdiskussioner.

Ansvar

Hela arbetslaget.

Uppföljning

Reflektion efter varje aktivitet samt analys sista måndagen i månaden. En gång i månaden utför pedagoger kartläggning, analys och åtgärd genom mallen för dokumentation av det systematiska arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Projektet avslutas med en utställning med alla förskolor.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: