Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur gör man en systematisk undersökning?

Skapad 2019-05-17 11:00 i Musiklådan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi Fysik
I alla de naturvetenskapliga ämnena behöver vi kunna ställa frågor och göra undersökningar på ett systematiskt sätt. Hur gör vi det? Vad behöver vi tänka på?

Innehåll

Vi tränar på att planera och genomföra en systematisk undersökning. Hur kan vi formulera en bra hypotes och vad bör den innehålla? Hur planerar vi för en rättvis undersökning?

Vi använder oss av Skolverkets bedömningsmaterial Dino. Först tränar vi genom att på egen hand skriva en uppgift "Spelar det någon roll om jag sår fröet med spetsen uppåt eller neråt?" Vi tittar gemensamt på vilka kriterier Skolverket tycker ska uppfyllas och vilka nivåer som uppfylls i olika elevsvar. Därefter jämför vi elevsvaren och skolverkets nivåbedömning med våra egna svar. Meningen är att vi ska träna oss i att själva bedöma vårt arbete och hitta punkter där vi kan förbättra det.

Därefter gör vi uppgiften Torka våta handdukar som anknyter till vårt nyligen avslutade arbete om vatten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Ke  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6

Matriser

Fy Bi Ke
Torka våta handdukar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Formulera en hypotes
Kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, men inte ge en förklaring till varför.
Kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, samt ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Eleven kan formulera en hypotes, dvs en förutsägelse som är naturvetenskapligt underbyggd.
Ny aspekt
Planera en undersökning
Kan ge ett förslag på hur en undersökning ska utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Kan ge ett förslag på hur en undersökning ska utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende. Förslagen går med någon bearbetning att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan planera för en undersökning, där laneringen innehåller * vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta, * i viken ordning momenten ska genomföras, samt * vilket material som ska användas.
Ny aspekt
Presentera resultatet
Undersökningens resultat presenteras ofullständigt.
Resultatet beskrivs någorlunda begripligt och kopplas till hypotesen.
Resultatet presenteras och kopplas till hypotesen. Försök till resonemang/förklaring finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: