Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik

Skapad 2019-05-17 11:07 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Vi kommer de närmaste veckorna fortsätta vårt arbete i Fysik. Det är ett spännande ämne med många upptäckter som har påverkat människans historia och människans vardagssituation.
Grundskola 8 Fysik
Vi kommer de närmaste veckorna fortsätta vårt arbete i Fysik. Det är ett spännande ämne med många upptäckter som har påverkat människans historia och människans vardagssituation.

Innehåll

 

LPP för områdena Optik

 Vi kommer de närmaste veckorna fortsätta vårt arbete i Fysik. Det är ett spännande ämne med många upptäckter som har påverkat människans historia och människans vardagssituation.

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. KE

 

Optik 

 

 

 För betyget E ska du…

 Lektionsanteckningar + laborationsanteckningar + sidorna 149-166 + frågor sid 155, 161, 166.  

 • Kunna förklara ljus som en vågrörelse och partikel.

 • Kunna förklara vad som menas med ljusets våglängd

 • Kunna förklara vad som menas med en ljuskälla samt ge exempel på ljuskällor.

 • Kunna förklara varför vi ser ”saker” fast de inte är ljuskällor.

 • Kunna förklara varför vi ser färger.

 • Kunna förklara vad synligt ljus, infrarött ljus, ultraviolett ljus och röntgen.

 • Kunna förklara att och hur Ozon skyddar oss mot solens ultravioletta strålar.

 • Förstå på vilka mer sätt vi kan skydda oss mot ultraviolett ljus.

 • Kunna reflektionslagen och veta varför vi ser en bild i en plan spegel.

 • Kunna förklara hur ljuset bryts i prismor.

 • Kunna förklara vad som menas med totalreflektion.

 • Kunna förklara hur ljusfenomenet regnbågen uppstår.

 • Kunna förklara hur ögat fungerar, vägen från ljuskälla till att vi ser något.

 • Kunna hur ljus reflekterar i konvexa och konkava speglar. Ge exempel på hur det används.

 • Kunna hur ljus bryts i konvexa och konkava linser. Ge exempel på hur det används.

   

  För betyget C-A ska du…  

  Lektionsanteckningar + laborationsanteckningar + sidorna 149-172 + frågor sid 155, 161, 166, 171.
 • Kunna förklara ljus som en vågrörelse.

 • Kunna förklara vad som menas med ljusets våglängd

 • Kunna förklara vad som menas med en ljuskälla samt ge exempel på ljuskällor.

 • Kunna förklara varför vi ser ”saker” fast de inte är ljuskällor.

 • Kunna förklara varför vi ser färger.

 • Kunna förklara vad synligt ljus, infrarött ljus, ultraviolett ljus, röntgen, gammastrålning, laser är samt skillnaden mellan dessa

 • Kunna förklara på vilket sätt ozon (O3) bildas samt att Ozon skyddar oss mot solens ultravioletta strålar.

 • Förstå på vilka mer sätt vi kan skydda oss mot ultraviolett ljus och laser.

 • Kunna reflektionslagen och veta varför vi ser en bild i en plan spegel.

 • Kunna ljusets hastighet i vakuum och veta att den är lägre i glas och i vatten.

 • Kunna förklara hur ljuset bryts i prismor.

 • Kunna förklara totalreflektion samt veta hur fiberoptik fungerar och till vad det används.

 • Kunna förklara ljusfenomen som regnbåge, färgspektrum, hägring och olika synvillor.

 • Kunna förklara hur ögat fungerar, vägen från ljuskälla till att vi ser något.

 • Kunna hur ljus reflekterar i konvexa och konkava speglar. Ge exempel på hur det används.

 • Kunna hur ljus bryts i konvexa och konkava linser. Ge exempel på hur det används.

 • Veta hur man får hjälp av glasögon vid olika synfel. Hur de vanligaste synfelen avhjälps

   

  Undervisningen

 • Vi pratar om och läser artiklar och litteratur som är relaterade till begreppen inom arbetsområdet Optik.

 • Vi reflekterar över olika frågeställningar kopplade till Optik.

 • Vi arbetar med olika uppgifter relaterade till Optik.

 • Vi genomför olika laborationer samt reflekterar kring dem

 

Bedömningen

 Vad ska bedömas?

 • Vilken förståelse du visar för de begrepp och fenomen vi diskuterar och pratar om.

 • På vilken nivå du planerar, utför och sammanfattar dina laborationer.

 • På vilken nivå du ställer frågor, framför och bemöter åsikter och argument och hur du för diskussionerna framåt 

Hur ska det bedömas?

 • Vid muntliga diskussioner under lektionerna.

 • Vid skriftligt prov.

 • Under laborationerna.

 

Matriser

Fy
Optik

Rubrik 1

E
C
A
Begrepp
Eleven har
grundläggande kunskaper om ljus och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
goda kunskaper om ljus och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
mycket goda kunskaper om ljus och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Begrepp/resonemang
Eleven kan föra
enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop ljus och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Resonemang
Eleven använder fysikaliska modeller på ett
i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Laboration
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även
bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Laboration
Eleven kan
jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Laboration
Eleven för
enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom
utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka
Laboration
Dessutom gör eleven
enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: