👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politiska ideologier

Skapad 2011-08-25 10:25 i Rödsleskolan Oskarshamn
Under detta område arbetar vi med att titta närmare på hur demokratin fungerar i Sverige. Vi tittar sätter oss in i hur valen går till och hur arbetet i riksdagen och regeringen fungerar.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Fyra av de mer framträdande politiska ideologierna är liberalism, konservatism, marxism och fascism. En politisk ideologi pekar ut hur man tror att det framtida samhället ska organiseras.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap om hur individen och samhället påverkar varandra. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Undervisningen ska även bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmåga att reflektera över, värden och principer, som utmärker ett demokratiskt samhälle

Arbetets centrala innehåll är hämtat från rubriken" Beslutsfattande och politiska idéer och kommer att behandla:

  • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Arbetssätt och undervisning

  • Lärarledda genomgångar av det centrala innehållet.
  • Textstudier s.167-179 Samhällskunskap 7-9
  • Diskussioner i smågrupper.

Undervisningen är grundad i att eleverna ska få ett historiskt perspektiv för att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap för framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. De ska även få ett etiskt perspektiv för att främja deras förmåga att ta personliga ställningstaganden( Kap 1 s. 9-10)

Eleverna får även träna sina kunskaper om samhällets lagar och normer, mäsnkaliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och samhället(kap 2 s.14)

Visa vad du lärt dig

  1. Prov

Tidsram

Genomgång ca 3 veckor 

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Matriser

Sh
Politiska ideologier

.