Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och miljö

Skapad 2019-05-17 11:16 i Britsarvsskolan Falun
Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.
Grundskola 7 Biologi
Allt levande måste samspela för att överleva. Hur går detta till? Människans sätt att leva påverkar ofta både djur och natur. Vilka konsekvenser får detta? Hur kan vi välja att leva för en hållbar framtid.

Innehåll

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

  • vad ett ekosystem
  • hur organismer samspelar, konkurrerar och anpassar sig till omgivningen.
  • kvävets kretslopp
  • begreppen näringskedja, näringspyramid och näringsväv.
  • miljöproblem som t ex försurning, övergödning: hur ekosystem kan påverkas och vilka konsekvenser det får. 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

Ekologi, ekosystem, biotiska och abiotiska faktorer, population, biotop, habitat, konkurrens, anpassning, ekologisk nisch, kretslopp, producent, konsument, nedbrytare, näringskedja, näringspyramid, näringsväv, biologisk mångfald, kväve, fosfor, övergödning, 

Arbetssätt

Vi kommer att: se film, genomgångar, läsa faktatexter, arbeta med uppgifter, enskilt och i grupp, diskutera och samtala

Bedömning

Bedömningen sker på ett skriftligt prov.

Matriser

Bi
Bedömningsmatris: Ekologi och miljö

Insats krävs
E
C
A
Biologiska begrepp, teorier och modeller
Eleven har...kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att...dessa med..användning av biologins begrepp, modeller och teorier
grundläggande ..ge exempel och beskriva..viss..
...goda... förklara och visa på samband inom ..med relativt god..
..mycket goda.. förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag.. god..
Biologiska samband
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då... ekologiska samband och... energiflöden och kretslopp.
...enkelt identifierbara...ger exempel på...
..förhållandevis komplexa...och förklarar och visar på samband kring..
..komplexa.. och förklarar och generaliserar kring...
Biologiska resonemang
Dessutom för eleven ...underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på ... åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
...enkla och till viss del...några..
...utvecklade och relativt väl.. fördelar och begränsningar hos några...
...välutvecklade och väl...ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: