Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modul 2: Språklig variation

Skapad 2019-05-17 11:36 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Språklig variation

Innehåll

Innehåll: Modul 2 fokuserar på kapitel 2 i kursboken. Modulen examineras genom två seminarium. 
Läs: Kursboken sidorna 30 - 43

Schema:

 

V.24

Måndag 10/6

13-15

 

Modul 2:  Språklig variation

 

 • ·         Information om modulen, uppgifter och bedömning
 • ·         Föreläsning om språksociologi
 • ·         Diskussioner i grupper

 

 

 

V.24

Tisdag 11/6

9-11

 

Modul 2:  Språklig variation

 

Obligatoriskt Seminarium 1 (B): Muntlig redogörelse

 

 

Förbered hemma: begreppen, inspelade föreläsningar som hittas i Unikum

 

V.24

Torsdag 13/6

9-11

 

Modul 2:  Språklig variation

 

Obligatoriskt Seminarium 2 (B): Läsa och reflektera

 

 

Förbered hemma: begreppen, inspelade föreläsningar som hittas i Unikum

 

Inspelade föreläsningar (OBS! i filmen säger jag datum som inte stämmer för er)

Uppgifter

 • Komplettering av seminarium 1: Språklig variation

 • Obligatoriskt seminarium 1: Muntlig redogörelse

 • Obligatoriskt seminarium 2: Läsa och reflektera

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sva  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sva  -
 • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.
  Sva  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel. Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
  Sva  E
 • Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
  Sva  E
 • Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
  Sva  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: