👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formge och tillverka ett par shorts

Skapad 2019-05-17 11:53 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Du kommer att få formge och sy dina egna shorts.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • utveckla din förmåga att framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • utveckla din förmåga att välja och analysera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • utveckla din förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • utveckla din förmåga att tolka slöjdföremåls estetiska uttryck

 

Så här ska vi arbeta...

Du kommer att få arbeta med alla slöjdprocessens delar. Vi börjar med idéutveckling, du ska få rita ett par shorts, hur ser dina drömshorts ut? När det är gjort ska du börja planera ditt arbete, då går vi igenom hur man väljer rätt storlek och hur man ritar av ett mönster. Lägger ut mönster på tyg och hur man klipper ut, du kommer att få lära dig vad sömsmån är. Du kommer att få lära dig att följa instruktioner, skriftliga eller digitalt i form av film. Du kommer att få repetera dina kunskaper i att hantera symaskinen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kommer att få redovisa din arbetsprocess i ord och bild

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du... 

 • har använt de redskap och verktyg och hantverkstekniker du behövt i arbetet med dina shorts
 • har drivit ditt arbete framåt genom att lösa problem och ta egna initiativ
 • kan beskriva din arbetsprocess med hjälp av slöjdspecifika begrepp, från idé, planering, genomförande och utvärdering 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6